Pareigybių aprašai

Pareigybių aprašai

 

 

Nr 1 direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Nr. 2 direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Nr. 3 socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Nr. 4 psichologo pareigybės aprašymas
Nr. 5 bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas
Nr. 6 bibliotekininko pareigybės aprašymas
Nr. 7 meno vadovo pareigybės aprašymas
Nr. 8 konsultanto pareigybės aprašymas
Nr. 9 mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Nr. 15 raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas
Nr. 16 sekretoriaus pareigybės aprašymas
Nr. 17 laboranto pareigybės aprašymas
Nr. 18 kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas
Nr. 19 elektriko pareigybės aprašymas
Nr. 20 vairuotojo pareigybės aprašymas
Nr. 21 pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas
Nr. 22 rūbininko pareigybės aprašymas
Nr. 23 sargo (su apmokėjimu už nakties darbą) pareigybės aprašymas
Nr. 24 aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymas
Nr. 25 valytojo pareigybės aprašymas
Nr. 26 budėtojo pareigybės aprašymas
Nr. 27 Mokytojo pareigybės aprašymas
Nr. 28 neformaliojo vaikų švietimo mokytojo pareigybės aprašymas
Nr. 29 klasės vadovo pareigybės aprašymas
Nr. 30 specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
Nr. 31 logopedo pareigybės aprašymas
Nr. 32 PMDG auklėtojo pareigybės aprašymas
Nr. 33 personalo specialisto pareigybės aprašymas
Nr. 34 dokumentų tvarkytojo pareigybės aprašymas
Nr. 35 ūkvedžio pareigybės aprašymas
Skip to content