Pareigybių aprašai

Pareigybių aprašai

Nr 1 direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Nr. 2 direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Nr. 3 socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Nr. 4 psichologo pareigybės aprašymas
Nr. 5 bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas
Nr. 6 bibliotekininko pareigybės aprašymas
Nr. 7 meno vadovo pareigybės aprašymas
Nr. 8 konsultanto pareigybės aprašymas
Nr. 9 mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Nr. 10 ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas
Nr. 11 vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas
Nr. 12 buhalterio pareigybės aprašymas
Nr. 14 apskaitininko pareigybės aprašymas
Nr. 15 raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas
Nr. 16 sekretoriaus pareigybės aprašymas
Nr. 17 laboranto pareigybės aprašymas
Nr. 18 kompiuterinių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas
Nr. 19 elektriko pareigybės aprašymas
Nr. 20 vairuotojo pareigybės aprašymas
Nr. 21 nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas
Nr. 22 rūbininko pareigybės aprašymas
Nr. 23 sargo (su apmokėjimu už nakties darbą) pareigybės aprašymas
Nr. 24 kiemsargio pareigybės aprašymas
Nr. 25 valytojo pareigybės aprašymas
Nr. 26 budėtojo pareigybės aprašymas
Nr. 27 Mokytojo pareigybės aprašymas
Nr. 28 neformaliojo vaikų švietimo mokytojo pareigybės aprašymas
Nr. 29 klasės vadovo pareigybės aprašymas
Nr. 30 specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
Nr. 31 logopedo pareigybės aprašymas
Nr. 32 PMDG auklėtojo pareigybės aprašymas