Parama

Parama


  • Aktualūs pakeitimai dėl paramos skyrimo
  • Gimnazijos kodas 190419981
  • Per 2022 metus (už 2021 m.) gauta paramos suma 1806,59 Eur. Lėšos panaudotos gimnazijos patalpų remontui.
  • Per 2023 metus (už 2022 m.) gauta paramos suma 1976,03 Eur. Lėšos panaudotos gimnazijos patalpų remontui.
Skip to content