Mokytojai

Mokytojai


Šiuo metu mūsų gimnazijoje dirba šie mokytojai:

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Auklėjamoji klasė
Erika Mickuvienė akomponavimas
Adomavičiūtė Irena anglų k
Dargužytė Greta anglų k
Lukauskienė Audronė anglų k  IVc
Venckūnienė Aušra anglų k
Vizbarienė Vita anglų k
Juodgudytė Laima  anglų k., švedų k.
Kuzminskas Marijus biologija
Zubienė Vida biologija, chemija  Ia
Rimaitė Violeta chemija  IIIb
Žvinakienė Ilona dailė
Baltušytė Vaida dailė, technologijos IVb
Briedienė Jurgita  etika
Greviškis Simas fizika
Tvarijonienė Irma fizika
Radzevičienė Dalia  gamta ir žmogus 6a
Kuokalienė Ligita  geografija, ekonomika
Tamošiūnienė Danguolė  geografija
Astramskienė Jolanta  istorija  6b
Bičkienė Audronė istorija  IIIa
Lukošiūnas Gintaras istorija
Janulionienė Edita IT  IVd
Vasiliauskas Alfredas IT
Krugiškis Gintautas fizinis ugdymas
Rakutienė Rita fizinis ugdymas  IVa
Dautartienė Renė  lietuvių k.
Grišiuvienė Asta  lietuvių k.
Kazakevičiūtė Regina  lietuvių k.
Majauskienė Rasa  lietuvių k.  5a
Motiejūnienė Sigutė  lietuvių k.
Totilas Artūras  lietuvių k.
Valkiūnienė Birutė  lietuvių k.
Deveikienė Romualda matematika  IIIc
Masilionienė Janė matematika
Valionienė Laima matematika  Ib
Zikarienė Angelė matematika
Karašienė Renata muzika
Palepšienė Vilma pradinis ugdymas  2
Aurelija Bendžiuvienė pradinis ugdymas  1a
Loreta Valainienė pradinis ugdymas 1b
Daiva Morkūnienė pradinis ugdymas
Gataveckaitė Renata psichologija
Adomaitienė Rita  rusų k
Mazarevičienė Irena  rusų k., prancūzų k.  IIb
Nainienė Kristina šokis
Džiugienė Violeta teatras
Vaičikonis Povilas technologijos
Kasiulytė Leonora tikyba
Černiauskaitė Eglė tikyba
Vaičiulionė Aurelija vokiečių k.  IIa