Mokytojai

Mokytojai

Šiuo metu mūsų gimnazijoje dirba šie mokytojai:

Mokytojas Dalykai Auklėjamos klasės
Adomaitienė Rita Užsienio kalba (rusų) 7c
Adomavičiūtė Irena Užsienio kalba (anglų)
Astramskienė Jolanta Istorija Ib
Auksutienė Asta Ekonomika ir verslumas
Bagdonavičienė Virginija Logopedinės pratybos
Baltušytė Vaida Dailė ir technologijos
Bendžiuvienė Aurelija Pradinis ugdymas 4a
Bičkienė Audronė Istorija IIa
Bironaitė Vilma Pradinis ugdymas 2a
Briedienė Jurgita Dorinis ugdymas (etika) 7a
Bukelytė Alma Matematika
Butautas Audrius Fizinis ugdymas
Butkūnaitė Aušra Užsienio kalba (anglų) 7b
Černauskaitė Eglė Dorinis ugdymas (tikyba)
Dargužytė Greta Užsienio kalba (anglų) 5b
Dautartienė Renė Lietuvių kalba ir literatūra IIIb
Deveikienė Romualda Matematika
Germanavičiūtė Laima Dailė ir technologijos 1a
Greviškis Simas Fizika
Grinkuvienė Audronė Informacinės technologijos
Grišiuvienė Asta Lietuvių kalba ir literatūra 6a
Jankauskienė Daiva Pradinis ugdymas 4c
Janulionienė Edita Informacinės technologijos
Jukna Gediminas Fizinis ugdymas
Juodgudytė Laima Užienio kalba (anglų )
Kairienė Danguolė Matematika
Karašienė Renata Muzika
Kuzminskas Marijus Biologija
Leonavičienė Gintarė Dailė
Lukauskienė Audronė Užsienio kalba (anglų) IIb
Lukošiūnas Gintaras Istorija IIIa
Mackuvienė Violeta Užsienio kalba (prancūzų)
Majauskienė Rasa Lietuvių kalba ir literatūra 8a
Masilionienė Greta Fizinis ugdymas 6b
Masilionienė Janė Matematika
Mazarevičienė Irena Užsienio kalba (rusų) UKR3
Mėlynienė Šarūnė Užsienio kalba (anglų) U1
Mickuvienė Erika Muzika
Mockūnienė Inga Lietuvių kalba (valstybinė) UKR1
Motiejūnienė Sigutė Lietuvių kalba ir literatūra U3
Mulokaitė De Moraes Jurgita Dorinis ugdymas (etika) 8b
Nainienė Kristina Šokis
Palepšienė Vilma Pradinis ugdymas 2b
Plėtienė Roma Pradinis ugdymas 3b
Putnikė Marta Muzika
Radzevičienė Dalia Biologija Ia
Rakutienė Rita Fizinis ugdymas
Rimaitė Violeta Chemija
Satkauskienė Zita Pradinis ugdymas 1b
Skukauskienė Diana Pradinis ugdymas 3a
Tamošiūnienė Danguolė Geografija
Totilas Artūras Lietuvių kalba ir literatūra
Tvarijonienė Irma Fizika
Vaičiulionė Aurelija Užsienio kalba (vokiečių) 5a
Valainienė Loreta Pradinis ugdymas 4b
Valionienė Laima Matematika IVb
Valkiūnienė Birutė Lietuvių kalba ir literatūra
Vasiliauskas Alfredas Informacinės technologijos
Vinckienė Asta Neformalusis ugdymas
Vizbarienė Vita Užsienio kalba (anglų)
Zubienė Vida Biologija IVa
Žilinskas Kęstutis Technologijos
Žmoginienė Dalia Pradinis ugdymas
Žvinakienė Ilona Dailė
Žvinakis Edvardas Dailė