Mokytojai

Mokytojai


Šiuo metu mūsų gimnazijoje dirba šie mokytojai:

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Auklėjamoji klasė
Artūras Totilas Lietuvių kalba
 Danguolė Tamošiūnienė  Geografija
 Simas Greviškis  Fizika
 Irena Adomavičiūtė  Anglų kalba
 Danė Aliušienė   Fizika
 Jolanta Astramskienė  Istorija
 Vaida Baltušytė  Braižyba, dailė, technologijos  2b klasė
 Audronė Bičkienė  Istorija  1a klasė
 Jurgita Briedienė  Etika
 Greta Dargužytė  Anglų kalba
 Renė Dautartienė  Lietuvių kalba  3a klasė
 Romualda Deveikienė  Matematika  1b klasė
 Violeta Džiugienė  Renginių režisierė, teatras
 Renata Gataveckaitė  Psichologija  4e klasė
 Asta Grišiuvienė  Lietuvių kalba  4d klasė
 Edita Janulionienė  Informacinės technologijos  2d klasė
 Laima Juodgudytė  Anglų kalba, švedų kalba
 Renata Karašienė  Muzika
 Leonora Kasiulytė  Tikyba
 Regina Kazakevičiūtė  Lietuvių kalba  3d klasė
 Audronė Kielaitė  Matematika
 Ligita Kuokalienė  Geografija
 Marijus Kuzminskas  Biologija  3c klasė
 Audronė Lukauskienė  Anglų kalba  2c klasė
 Gintaras Lukošiūnas  Istorija
 Regina Mačiulaitienė  Prancūzų kalba, italų kalba
 Rasa Majauskienė  Lietuvių kalba, lotynų kalba
 Daiva Marcinkevičienė  Anglų kalba
 Janė Masilionienė  Matematika
 Irena Mazarevičienė  Rusų kalba  4a klasė
 Erika Mickuvienė  Akompanavimas
 Egidijus Mockūnas  Ekonomika, geografija
 Sigutė Motiejūnienė  Lietuvių kalba
 Kristina Nainienė  Šokis
 Asta Paliokienė  Lietuvių kalba  2a klasė
 Rita Rakutienė  Kūno kultūra
 Violeta Rimaitė  Chemija 1c klasė
 Miglė Stasiūnaitė  Informacinės technologijos
 Irma Tvarijonienė  Fizika
 Povilas Vaičikonis  Technologijos
 Laima Valionienė  Matematika  4c klasė
 Birutė Valkiūnienė  Lietuvių kalba, lotynų kalba
 Alfredas Vasiliauskas  Informacinės technologijos
 Aurelija Vaičiulionė  Vokiečių kalba  4b klasė
 Aušra Venckūnienė  Anglų kalba
 Vita Vizbarienė  Anglų kalba
Angelė Zikarienė Matematika
 Vida Zubienė  Biologija, chemija  3b klasė
 Ilona Žvinakienė  Dailė