Mokytojai

Mokytojai

Šiuo metu mūsų gimnazijoje dirba šie mokytojai:

Mokytojas Dalykai Auklėjamos klasės
Adomaitienė Rita Užsienio kalba (rusų) 8c
Adomavičiūtė Irena Užsienio kalba (anglų)
Astramskienė Jolanta Istorija IIb
Bagdonavičienė Virginija Logopedė
Baltušytė Vaida Dailė ir technologijos 5a
Bendžiuvienė Aurelija Pradinis ugdymas 1a
Bičkienė Audronė Istorija IIIa
Bironaitė Vilma Pradinis ugdymas 3a
Briedienė Jurgita Dorinis ugdymas (etika) 8a
Bukelytė Alma Matematika
Butautas Audrius Fizinis ugdymas
Butkūnaitė Aušra Užsienio kalba (anglų) 8b
Čekanauskaitė Irma Spec. pedagogė
Černauskaitė Eglė Dorinis ugdymas (tikyba)
Dargužytė Greta Užsienio kalba (anglų) 6b
Dautartienė Renė Lietuvių kalba ir literatūra IVb
Germanavičiūtė Laima Pradinis ugdymas 2a
Greviškis Simas Fizika
Grinkuvienė Audronė Informacinės technologijos
Grišiuvienė Asta Lietuvių kalba ir literatūra 7a
Janulionienė Edita Informacinės technologijos
Jukna Gediminas Fizinis ugdymas
Juodgudytė Laima Užienio kalba (anglų )
Kairienė Danguolė Matematika
Karašienė Renata Muzika
Kuzminskas Marijus Biologija
Leonavičienė Gintarė Dailė
Lukauskienė Audronė Užsienio kalba (anglų) IIIb
Lukošiūnas Gintaras Istorija IVa
Mackuvienė Violeta Užsienio kalba (prancūzų)
Majauskienė Rasa Lietuvių kalba ir literatūra Ia
Masilionienė Greta Fizinis ugdymas 7b
Masilionienė Janė Matematika
Mėlynienė Šarūnė Užsienio kalba (anglų) 5b
Mickuvienė Erika Muzika
Mockūnienė Eugenija Geografija
Mockūnienė Inga Lietuvių kalba (valstybinė) UKR1
Motiejūnienė Sigutė Lietuvių kalba ir literatūra
Mulokaitė De Moraes Jurgita Dorinis ugdymas (tikyba) Ib
Nainienė Kristina Šokis
Norvaišienė Rakelė Auklėtoja
Palepšienė Vilma Pradinis ugdymas 3b
Paslauskienė Dalia Lietuvių kalba (valstybinė) UKR2
Plaščinskas Česlovas Būrelio vadovas
Plėtienė Roma Pradinis ugdymas 4b
Radzevičienė Dalia Biologija IIa
Rakutienė Rita Fizinis ugdymas
Rimaitė Violeta Chemija
Satkauskienė Zita Pradinis ugdymas 2b
Skukauskienė Diana Pradinis ugdymas 4a
Tamošiūnienė Danguolė Geografija
Totilas Artūras Lietuvių kalba ir literatūra
Tvarijonienė Irma Fizika
Vaičiulionė Aurelija Užsienio kalba (vokiečių) 5a
Valainienė Loreta Pradinis ugdymas 1b
Valionienė Laima Matematika
Valkiūnienė Birutė Lietuvių kalba ir literatūra
Vasiliauskas Alfredas Informacinės technologijos
Vinckienė Asta Neformalusis ugdymas
Vizbarienė Vita Užsienio kalba (anglų)
Zubienė Vida Biologija 5c
Žilinskas Kęstutis Technologijos
Žvinakienė Ilona Dailė
Žvinakis Edvardas Dailė
Skip to content