Priėmimas

Priėmimas

Pakviesti mokytis 2022/2023 m.m.  į 7-as ir 8-as klases  iki š.m. birželio mėn. 30 d.  pristato Mokymosi pasiekimų pažymėjimo (metinių įvertinimų) kopiją gimnazijos raštinei arba  el. paštu:
rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt


Pakviesti mokytis 2022/2023 m.m.  į 5-ą klasę – š.m. birželio mėn. 10 – 16 d.  pristato pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją gimnazijos raštinei arba  el. paštu:
rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt

2022 m. birželio 21 d. 17.30 val. kviečiame būsimus penktokus ir jų tėvelius į susirinkimą gimnazijos Aktų salėje.
Pasirinkusiems mokymąsi scenos menų (šokio) klasėje turėti tinkamą šokiui lengvą sportinę aprangą, avalynę.

Laiku nepateikus išsilavinimo pažymėjimo kopijos mokinys iš mokinių sąrašo išbraukiamas, jo vieta neišsaugoma. Dėl svarbių priežasčių negalintys pateikti dokumento nustatytu laiku, informuoja gimnazijos administraciją  elektroniniu paštu  rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt


Informuojame, kad į laisvas 2022/2023 m.m. gimnazijos 7-os klasės ir 8-os klasės vietas prašymai priimami gimnazijos raštinėje darbo dienomis 9.00 – 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.) nuo 2022 m. birželio 1 d. iki birželio 30 d. (pirmumas teikiamas „Aušros“ progimnazijos mokiniams)Nuo 2022 m. kovo 1 d. prašymai priimami į laisvas /atsilaisvinančias  9-ų ir 11-ų klasių vietas 2022/2023 m.m.

Dokumentus galima teikti  el. paštu rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt

Asmenys, el. paštu išsiuntę prašymus, apie jų gavimą bus informuojami el. paštu.

Patiksliname, kad Mokinių  priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1-296, 62 punktas numato, kad ypatingų atvejų (ekstremaliųjų situacijų, karantino ar pan.) laikotarpiu prašymai ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos el. paštu gali būti siunčiami be el. parašo, todėl dabartinėmis sąlygomis siunčiami el. paštu prašymai gali būti pasirašyti arba el. parašu, arba paprastai (pasirašyti ir nuskenuoti).

Primename, kad el. paštu siunčiami tokie dokumentai:

  • Užpildytas, pasirašytas ir nuskenuotas atitinkamos formos prašymas (pirmumo teisė suteikiama mokiniams, gyvenantiems gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (teritorinio pirmumo principas 1 kl, 5  kl taikomas iki kovo 1 d.),
  • Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) skaitmeninė kopija
  • Esant būtinumui gali būti siunčiami kitų dokumentų (PPT pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo).

Prašyme pateikti duomenys apie deklaruojamą gyvenamąją vietą priėmimo metu (jei tai reikalinga) tikrinami Gyventojų registre.

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijai Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d.  sprendimu Nr. 1-295 paskirta aptarnavimo teritorija (gatvių pavadinimai, namų numeriai): Audėjų g.; Ąžuolų g.; Darbininkų g.; E.Liutkevičiaus g., Elektronikos g.; J.Jablonskio g.; Kanapių g.; Kanklių g.; Lentpjūvių g.; Liepų al.; S.Kerbedžio g.; Marijonų g.; Naujoji g.; Nevėžio g.; Paežerio g.; Prekybos g.; Radviliškio g.; Senamiesčio g. 79-117, 74-116; Smėlynės g. 33-81, 52-104; Stoties g. 23-51, 20-42; Svalios g.; Šermukšnių g.; Tinklų g.; Trakiškio g.; Uosių g.; Utenos g., Varpo g.; Venslaviškio g.; Vienybės a.; Vilties g.Prašymai į kitų klasių laisvas vietas priimami nuo 2022 m. birželio 1 d.  (pirmumo teisė suteikiama mokiniams, gyvenantiems gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje)