Priėmimas

Priėmimas

Pakviesti mokytis į 5-ą klasę – š.m. birželio 8 – 19 d.  9-12 val. į gimnazijos raštinę pristato pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją

Pakviesti mokytis į 9-ą (I-ą gimnazijos) klasę – š.m. birželio 15 – 26 d.  9-12 val. į gimnazijos raštinę pristato pagrindinio ugdymo programos I dalies (8-os klasės baigimo) pažymėjimo kopiją

Laiku nepateikus išsilavinimo pažymėjimo kopijos mokinys iš mokinių sąrašo išbraukiamas, jo vieta neišsaugoma. Dėl svarbių priežasčių negalintys pateikti dokumento nustatytu laiku, informuoja gimnazijos administraciją telefonu ar el. paštu.Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. kviečiami mokytis gimnazijos  šie mokiniai: