Projektas „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“

Projektas „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija kartu su keturiais partneriais įgyvendina projektą „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“.
Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams savivaldaus mokymo(-si) modelį matematikos pamokose, siekiant pagerinti 10-os klasės mokinių matematikos mokymo(-si) pasiekimus.
Veiklos:
1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir konsultavimas;
2. Mokymo(si) modelio sukūrimas ir pritaikymas.
Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas bei stiprinti projekte dalyvaujančių mokyklų Geros mokyklos požymių raišką.

Projekto metu taikomas naujoviškas savivaldaus mokymo(si) modelis, pakoreguotas mokinių ugdymo planas, 10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis. Mokiniai tris savaites mokosi įprastai, o ketvirta savaitė skirta savivaldžiam mokymuisi. Mokiniams paruošiami užduočių paketai, o vaikai savarankiškai ieško sprendimų būdų, konsultuojasi su mokytojais, tarpusavyje, informacijos ieško kompiuterinėmis ar kitomis priemonėmis.

Vertinama individuali mokinių pažanga. Ugdymo pritaikymas prie kiekvieno vaiko poreikių, gebėjimų ir lūkesčių.

Siekiant kuo geriau įgyvendinti savivaldaus ugdymosi modelį, mokyklai nupirkti 7 moksliniai, išmanieji skaičiuotuvai, 5 planšetės, nešiojamas kompiuteris. Šios priemonės leidžia lengviau įgyvendinti projektą, nes mokiniai išmaniųjų skaičiuotuvų pagalba gali lengviau atlikti užduotis.

Projekte dalyvaujantiems mokytojams vyksta ekspertų konsultacijos, kaip geriau pritaikyti savivaldųjį mokymą(-si) mokykloje.

Šis pasiekimų gerinimo būdas pasirinktas, nes yra kūrybiškas, taikomas lankstus aplinkų naudojimas, mokymosi tikslų, uždavinių, tempo, būdo pasirinkimas, kuris įtakoja mokinių rezultatus.

Šiuo projektu siekiama pritaikyti naują patirtį organizuojant ir tobulinant ugdymą Panevėžio miesto gimnazijose ir Pasvalio rajono pagrindinėje mokykloje ir siekiant geresnių rezultatų mokinių mokymo (si) pasiekimų.

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0055) finansuojamas iš Europos socialinio fondo: www.esinvesticijos.lt

Skip to content