Muziejus

Muziejus


Istorija.
Muziejus įkurtas 1974 metais minint poetės Salomėjos Nėries 70 – ąsias gimimo metines. Ekspoziciją sudarė 4 skyriai: poetės gyvenimo apžvalga, Panevėžio laikotarpis, įvairių metų poezijos leidiniai, poetės pagerbimo akcentai. 1982 m. buvo parengtas naujo muziejaus projektas. 1983 metų gegužės 25 d. muziejus buvo perkeltas į erdvesnes patalpas. Atsirado erdvės mokyklos istorijai ir literatūrinei veiklai pristatyti. 2004 m. atlikta gimnazijos muziejaus rekonstrukcija – įrengtos patalpos Krašto buities muziejaus eksponatams. Po pertvarkos veikia trys ekspozicijos:

  • Poetės Salomėjos Nėries ekspozicija,
  • Gimnazijos istorijos ekspozicija,
  • Etnografinė – buitinė ekspozicija.


Fondai.
Pagrindiniame fonde yra 1012 eksponatų, o pagalbiniame fonde – 920 eksponatų.
Edukacinė veikla. Parengtos edukacinės programos: ,,Salomėjos Nėries gyvenimas ir kūryba Panevėžyje‘‘, ,,Gimnazijos istorija‘‘, ,,Poezijos pavasario šventės‘‘.
Netradicinės darbo formos muziejuje – ekskursijos užsienio kalba, pasitelkiant mokytojus dalykininkus (anglų k., švedų k., rusų k.), integruotos pamokos (istorijos, lietuvių k., pilietinio ugdymo, rusų k.);
Muziejaus veiklos viešinimas
: leidžiame naudotis archyvine medžiaga moksleiviams, studentams ir kitiems, apie muziejų parengti straipsniai patalpinti jau išleistose apie gimnaziją knygose, gimnazijos laikraštyje ,,Svirtis‘‘.
Lankytojų skaičius: nuo 1974 m. spalio 3d. iki 2016 metų rugsėjo 1d. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos muziejuje svečiavosi 6932 lankytojai.
Muziejaus vadovės: Jolanta Astramskienė, el. paštas: jolanataastramskiene@gmail.com, Sigutė Motiejūnienė, el. paštas: motiejunienes@gmail.com (ekskursijos); Irena Mazarevičienė

Salomėjos Nėries ekspozicija


Gimnazijos istorijos ekspozicija


Etnografinė-buitinė ekspozicija

Skip to content