Savivalda

Savivalda

Gimnazijos taryba (Taryba) yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija.
Tarybos pirmininkas yra Zita Bagdonienė
Nariai:
Tėvai- R. Šalkus, R.Adomavičienė, V.Tarvydienė, J.Vaitekūnienė;
Mokiniai – Grobova Veronika 2d kl., Laurinavičiūtė Lijana 2a kl., Mikalauskaitė Aušra 2a kl., Mulvinaitė Eglė 2b kl., Neda Gustaitė 3d kl.;
Mokytojai – Laima Juodgudytė, Audronė Lukauskienė, Rasa Majauskienė, Romualda Deveikienė.


Mokytojų taryba. Mokytojų tarybos pirmininkas yra gimnazijos direktorius Artūras Totilas, sekretorė – Birutė Valkiūnienė.


Mokinių taryba. Grobova Veronika 2d kl., Kriukaitė Domilė 1c kl., Laurinavičiūtė Lijana 2a kl., Mikalauskaitė Aušra 2a kl., Mulvinaitė Eglė 2b kl. Mokinių prezidentė Neda Gustaitė 3d klasė.


Gimnazijos mokinių tėvų komitetas. Pirmininkas yra Zita Bagdonienė.
Tėvų komitetą sudaro kiekvienos klasės tėvų komiteto pirmininkai.


Metodinė taryba. Vadovas Janė Masilionienė.
Metodinę tarybą sudaro visų metodinių grupių (MG) vadovai:
1. Lietuvių kalbos MG – Asta Grišiuvienė, lietuvių kalbos mokytoja;
2. Užsienio kalbų MG – Laima Juodgudytė, anglų kalbos mokytoja;
3. Tiksliųjų mokslų MG – Janė Masilionienė, matematikos mokytoja;
4. Socialinių mokslų MG- Gintaras Lukošiūnas, istorijos mokytojas;
5. Gamtos mokslų MG – Irma Tvarijonienė, fizikos mokytoja;
6. Menų ir kūno kultūros MG – Renata Karašienė, muzikos mokytoja;
7. Klasių vadovų MG – Vida Zubienė, biologijos mokytoja.