Savivalda

Savivalda

Gimnazijos taryba (Taryba) yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija.
Tarybos pirmininkas yra Simas Greviškis
Nariai:
Tėvai – Ramutė Leščinskienė, Rasa Valiušienė, Donalda Gumbinienė, Simas Greviškis.
Mokiniai – Linas Šaltis, Mariia Tretiak, Goda Varkauskaitė, Ignas Rimašius.
Mokytojai – Laima Juodgudytė, Gintaras Lukošiūnas, Ilona Žvinakieknė, Vilma Palepšienė


Mokytojų taryba. Mokytojų tarybos pirmininkas yra gimnazijos direktorius Artūras Totilas, sekretorė – Asta Grišiuvienė.


Mokinių taryba. Linas Šaltis, Mariia Tretiak, Goda Varkauskaitė, Ignas Rimašius. Tarybos pirmininkė Mariia Tretiak.


Gimnazijos mokinių tėvų komitetas.
Tėvų komitetą sudaro kiekvienos klasės tėvų komiteto pirmininkai.


Metodinė taryba. Koordinatorė – dir. pav. ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, vadovė – biologijos mokytoja Dalia Radzevičienė
Metodinę tarybą sudaro visų metodinių grupių (MG) vadovai:
1. Pradinių klasių MG – Vilma Palepšienė, pradinių klasių mokytoja;
2. Kalbų MG – Laima Juodgudytė, anglų kalbos mokytoja;
3. Tiksliųjų ir gamtos mokslų MG – Dalia Radzevičienė, biologijos mokytoja;
4. Socialinių mokslų, menų ir fizinio ugdymo MG- Gintaras Lukošiūnas, istorijos mokytojas;
5. Klasių vadovų MG – Vida Zubienė, biologijos mokytoja.
6. Socialinė pedagogė Jurgita Briedienė
7. Psichologė Renata Gataveckaitė

Skip to content