Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Tarnybinių
atlyginimų
koeficientai
1. Direktorius 15,96
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 12,65
3. Socialinis pedagogas 9,22
4. Mokyklos psichologas 9,67
5. Specialusis pedagogas 9,22
6. Logopedas 8,66
7. Bibliotekos vedėjas 6,78
8. Bibliotekininkas 5,3/5,4
9. Meno vadovas 9,56
10. PMDG auklėtojas 6,15/6,3
11. Karjeros specialistas 7,91
12. Mokytojo padėjėjas 5,0
13. Ūkio padalinio vadovas 5,9
14. Raštinės administratorius 5,4
15. Sekretorius 5,0
16. Kompiuterių sistemų inžinierius 5,8
17. Laborantas 5,0
18. Elektrikas 5,0
19. Vairuotojas 5,0
20. Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas MMA
21. Rūbininkas MMA
22. Sargas MMA
23. Kiemsargis MMA
24. Valytojas MMA
25. Budėtojas MMA
26. Mokytojas, kuriam nesuteikta kvalifikacinė kategorija (2 – 5 m.) 7,47
27. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 5 -10 metų) 8,02
28. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 10 – 15 metų) 8,06
29. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 8,08
30. Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 8,58
31. Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 8,66
32. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 5 – 10 metų) 8,74
33. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 9,18
34. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 20 – 25 metų) 9,22
35. Mokytoja metodininkas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 9,28
36. Mokytojas ekspertas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 10,45