Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Tarnybinių
atlyginimų
koeficientai
1. Direktorius 11,67
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 8,46
3. Socialinis pedagogas 8,28
4. Mokyklos psichologas 7,27
5. Specialusis pedagogas 6,92
6. Logopedas 6,92
7. Bibliotekos vedėjas 6,16
8. Bibliotekininkas 4,79/4,94
9. Meno vadovas 9,55
10. PMDG auklėtojas 4,52/5,05
11. Profesijos patarėjas 7,35
12. Mokytojo padėjėjas 4,08
13. Ūkio padalinio vadovas 5,38
14. Vyriausias buhalteris 7,10
15. Buhalteris 4,49
16. Apskaitininkas 4,49
17. Kasininkas 4,08
18. Raštinės administratorius 4,49
19. Sekretorius 4,08
20. Kompiuterių sistemų inžinierius 5,01
21. Laborantas 4,08
22. Elektrikas 4,08
23. Vairuotojas 4,08
24. Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas  MMA
25. Rūbininkas  MMA
26. Sargas MMA
27. Kiemsargis  MMA
28. Valytojas MMA
29. Budėtojas MMA
30. Mokytojas, kuriam nesuteikta kvalifikacinė kategorija (2 – 5 m.) 6,44
31. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 5 -10 metų) 6,92
32. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 10 – 15 metų) 6,95
33. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 6,97
34. Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 7,40
35. Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 7,47
36. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 5 – 10 metų) 7,54
37. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 7,92
38. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 20 – 25 metų) 7,96
39. Mokytoja metodininkas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 8,00
40. Mokytojas ekspertas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 9,02