Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka

Informacija apie darbo užmokestį 2018 m. sausio mėn.

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Tarnybinių
atlyginimų
koeficientai
1. Švietimo įstaigos vadovas 11,44
2. Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui 8,46
3.  Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui 8,46
4. Socialinis pedagogas 6,37
5. Mokyklos psichologas 4,85
6. Specialusis pedagogas 5,36
7. Bibliotekos vedėjas 5,36
8. Bibliotekininkas 3,79
9. Meno vadovas 6,08
10. Profesinio orientavimo konsultantas 5,06
11. Mokytojo padėjėjas 3,34
12. Ūkio padalinio vadovas 3,88
13. Vyr. buhalteris 7,10
14. Buhalteris 3,57
15. Apskaitininkas 3,57
16. Kasininkas 3,48
17. Raštinės administratorius 3,74
18. Sekretorius 3,48
19. Kompiuterių sistemų inžinierius 3,76
20. Laborantas 3,48
21. Elektrikas 3,48
22. Vairuotojas 3,18
23. Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas  MMA
24. Rūbininkas  MMA
25. Sargas MMA
26. Kiemsargis  MMA
27. Valytojas MMA
28. Budėtojas MMA
29. Mokytojas, kuriam nesuteikta kvalifikacinė kategorija 3,15
30. Mokytojas (turintis iki 10 metų pedagoginio darbo stažą) 3,31
31. Mokytojas (turintis nuo 10 – 15 metų pedag. darbo stažą) 3,41
32. Mokytojas (turintis  15 metų pedagoginio darbo stažą) 3,45
33. Vyr. mokytojas (turintis iki 10 metų pedag. darbo stažą) 3,46-3,51
34. Vyr. mokytojas (turintis nuo 10- 15 metų ped.darbo stažą) 3,50-3,56
35. Vyr. mokytojas (turintis 15 metų pedag. darbo stažą) 3,63-3,70
36. Metodininkas (turintis iki 10 metų pedag. darbo stažą) 3,70-3,77
37. Metodininkas (turintis nuo 10 – 15 metų pedag. darbo stažą) 3,77-3,84
38. Metodininkas (turintis 15 metų pedag. darbo stažą) 3,89-3,96
39. Ekspertas (turintis   15 metų darbo stažą) 4,40-4,47