Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį nuo 2024 m. sausio mėn.:

 

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Tarnybinių
atlyginimų
koeficientai
1. Direktorius 2,4810
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,8428
3. Socialinis pedagogas 1,2995
4. Psichologas asistentas 1,0688
5. Specialusis pedagogas 1,1597
6. Logopedas 1,0817
7. Bibliotekos vedėjas 0,76
8. Bibliotekininkas 0,66/0,57
9. Meno vadovas 1,0
10. PMDG auklėtojas 0,7873
11. Karjeros specialistas 0,997
12. Mokytojo padėjėjas 0,57
13. Ūkvedys 0,71
14. Raštinės administratorius 0,66
15. Sekretorius 0,62
16. Kompiuterių sistemų specialistas 0,67
17. Laborantas 0,57
18. Elektrikas 0,57
19. Vairuotojas 0,57
20. Pastatų priežiūros darbininkas MMA
21. Rūbininkas MMA
22. Sargas MMA
23. Aplinkos tvarkytojas MMA
24. Valytojas MMA
25. Budėtojas MMA
26. Mokytojas, kuriam nesuteikta kvalifikacinė kategorija (2 – 5 m.) 0,9328
27. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 5 -10 metų) 1,0016
28. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 10 – 15 metų) 1,0073
29. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 1,0096
30. Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 1,0715
31. Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 1,0817
32. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 5 – 10 metų) 1,0921
33. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 1,1471
34. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 20 – 25 metų) 1,1517
35. Mokytoja metodininkas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 1,1597
36. Mokytojas ekspertas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 1,3053
37. Personalo specialistas 0,66
38. Dokumentų tvarkytojas 0,66
Skip to content