Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį nuo 2023 m. sausio mėn.:

 

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Tarnybinių
atlyginimų
koeficientai
1. Direktorius 20,11
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 14,94
3. Socialinis pedagogas 11,34
4. Psichologas 10,55
5. Specialusis pedagogas 10,12
6. Logopedas 9,44
7. Bibliotekos vedėjas 6,78
8. Bibliotekininkas 5,4/5,9
9. Meno vadovas 9,56
10. PMDG auklėtojas 6,7
11. Karjeros specialistas 8,7
12. Mokytojo padėjėjas 5,4
13. Ūkvedys 5,9
14. Raštinės administratorius 5,9
15. Sekretorius 5,4
16. Kompiuterių sistemų specialistas 6,3
17. Laborantas 5,4
18. Elektrikas 5,4
19. Vairuotojas 5,4
20. Pastatų priežiūros darbininkas MMA
21. Rūbininkas MMA
22. Sargas MMA
23. Aplinkos tvarkytojas MMA
24. Valytojas MMA
25. Budėtojas MMA
26. Mokytojas, kuriam nesuteikta kvalifikacinė kategorija (2 – 5 m.) 8,14
27. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 5 -10 metų) 8,74
28. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 10 – 15 metų) 8,79
29. Mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 8,81
30. Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 9,35
31. Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 9,44
32. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 5 – 10 metų) 9,53
33. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 15 – 20 metų) 10,01
34. Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas 20 – 25 metų) 10,05
35. Mokytoja metodininkas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 10,12
36. Mokytojas ekspertas (pedagoginio darbo stažas daugiau 25 metų) 11,39
37. Personalo specialistas 5,9
38. Dokumentų tvarkytojas 5,9