Kiti darbuotojai

Kiti darbuotojai

 

Rima Puzonienė vyr. buhalteris
Irena Rutkūnienė buhalteris-apskaitininkas-kasininkas
Erika Mickuvienė laborantas
Jolita Vaitekūnienė raštinės administratorius
Rasa Vrubliauskienė bibliotekos vedėjas
Alfredas Vasiliauskas kompiuterinių sistemų inžinierius
Edita Janulionienė kompiuterinių sistemų inžinierius
Virginija Liutkevičienė kiemsargis
Petras Skrebė elektrikas
Tatjana Čiuoderienė budėtojas
Alma Auksutienė rūbininkas
Rasa Kerulienė valytojas
Audronė Urbonienė valytojas
Dalia Tamulionienė valytojas
Meilė Cironkienė naktinis sargas
Nijolė Puskepalienė rūbininkas
Genovaitė Veronika Žemžickienė valytojas
Janina Mataitienė valytojas
Virginija Stangvilienė valytojas
Žaneta Lukšienė valytojas
Valerijonas Šėma nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas
Tadas Karvelis vairuotojas
Ričardas Morkūnas naktinis sargas
Alma Krisiūnienė valytojas
Loreta Šinkevičienė valytojas
Vitalija Garuckienė budėtojas