Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje

(L. Donskis)

Karjera – tai visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

TIKSLAS:

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

UŽDAVINIAI:

  • Padėti mokiniams planuoti savo individualią karjerą: pažinti savo asmenines savybes, gabumus, interesus, ieškoti informacijos apie profesijas, mokymosi galimybes, supažindinti su darbo rinkos tendencijomis ir įsidarbinimo galimybėmis,  ugdyti gebėjimus koreguoti gyvenimo tikslus atsižvelgiant  į aplinkos pokyčius.
  • Teikti įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultacijas, informuoti apie ugdymo karjerai paslaugas;
  • Organizuoti įvairius karjeros renginius;
  • Organizuoti mokinių profesinį veiklinimą;
  • Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams, kitiems gimnazijoje dirbantiems specialistams kokybiškai teikti PO paslaugas mokiniams, organizuoti jiems atitinkamas konsultacijas;
  • Bendradarbiauti su kitais UK ar analogiškas funkcijas atliekančiais padaliniais mieste ir respublikoje, su Lietuvos mokslo ir darbo institucijomis, darbdaviais.

FUNKCIJOS:

  • Teikti informaciją mokiniams apie studijų galimybes, informuoti apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei darbo paiešką;
  • Organizuoti mokinių susitikimus su gimnazijos alumnais, įvairių profesijų atstovais, profesinių ir aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais, verslininkais, užimtumo tarnybos atstovais; taip pat organizuoti informacinius, metodinius renginius karjeros klausimais;
  • Teikti individualias ir grupines konsultacijas gimnazijos bendruomenei;
  • Teikti informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.

Gimnazijos karjeros specialistė  – biologijos mokytoja metodininkė Dalia Radzevičienė.
Dėl konsultacijų ir kitais rūpimais klausimais kreiptis individualiai, rašyti į el. dienyną Tamo  arba el. paštu raddalia@gmail.com

Naudingos nuorodos:

Skip to content