Mokyklos direktoriai

Mokyklos direktoriai

1915-1918 m. Marija Putramentienė
1918 m. Juozas Balčikonis
1919 m. Jonas Baronas
1919-1920 m. Juozas Balčikonis
1920-1925 m. Jonas Yčas
1925-1927 m. Konstantinas Šakenis
1927-1932 m. Julijonas Lindė-Dobilas
1932-1935 m. Jurgis Elisonas
1935-1940 m. Marija Giedraitienė
1940-1941 m. Jonas Navasaitis
1941 m. Jonas Keisminas, Jurgis Elisonas, Petras Butėnas
1941-1944 m. Marija Muralytė
1944-1946 m. Ona Janulionienė
1946-1947 m. Bronius Juška
1947-1949 m. Kotryna Vilkaitė
1949-1950 m. Julijonas Špokevičius
1950-1956 m. Serafima Didžiulienė
1956-1960 m. Vladas Rajeckas
1960-1971 m. Ona Jurgelevičienė
1971-1973 m. Petras Jaudzemas
1973-2002 m. Eugenijus Urbonas
nuo 2002 m. Artūras Totilas

Skip to content