Projektas ,,Padėka raštui“

Projektas ,,Padėka raštui“


Darbuotis bendrai – smagu. Tai dar kartą pajutome mes, mokiniai ir mokytojai, vykdydami Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos lietuvių kalbos, literatūros, dizaino integruotą projektą ,,Padėka raštui“. Jis skirtas pažymėti pasaulinę raštingumo dieną, puoselėti rašto, kaip kultūros ir pažangos pagrindo, suvokimą, plėtoti rašysenos, kaip asmens estetinių nuostatų, kultūrinio lygio rodmens, sampratą, stiprinti motyvaciją siekti dailesnės rašysenos.

Projekto veiklas 5-12 klasių mokiniai vykdė rugsėjo – spalio mėnesiais. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos buvo skirtos raštingumo tematikai ir problematikai, aptartos žymių žmonių mintys apie rašto, kalbos, knygos svarbą, rengtos dailyraščio pratybos.

Vyko dailyraščio ir iliustracijų konkurso du etapai: klasių ir visos gimnazijos. Geriausius mokinių darbus eksponuoti parengė dizaino mokytoja Vaida Baltušytė. Juos visą lapkritį galima apžiūrėti gimnazijos skaitykloje. Joje taip pat galima apžiūrėti vedėjos Rasos Vrubliauskienės parengtą knygų parodą, skirtą rašto rūšims, svarbiausiems rašto paminklams.

Parodos, kurią parengė mokytoja Vaida Baltušytė, atidarymo šventė vyko spalio 25 dieną. Joje mokytojos Rasa Majauskienė, Birutė Valkiūnienė, Vaida Baltušytė perskaitė turiningus pranešimus apie rašto rūšis, abėcėlės, rašto istorijos įdomybes, apie  raštingumo, tautos pažangos sąsają, apie  rašysenos estetiką.

Šventinio renginio skaitykloje kulminacija – apdovanojimai. Mokytoja Asta Grišiuvienė ir direktoriaus pavaduotoja Danguolė Tamošiūnienė padėkos raštus įteikė geriausių darbų, kuriuos atrinko vertinimo komisija (mokytojos Regina Kazakevičiūtė, Asta Grišiuvienė, Vaida Baltušytė), autoriams:

Giedrei Sakalauskaitei (I b kl.),
 Gražvydui Galaliui (II a kl.),
 Auksei Šalkauskaitei (I a kl.),
 Viltei Žitkevičiūtei (6 b kl.),
 Gabijai Abraškevičiūtei (I a kl.),
 Ugnei Miškinytei (5 a kl.),
 Lukui Petraičiui (I b kl.),
 Aidui Vaisiauskui (5 a kl.),
 Lukui Morkevičiui (I b kl.),
 Deividui Mėdžiui (II a kl.),
 Godai Keršytei (II b kl.),
 Ugnei Masian (I a kl.),
 Dijai Staškūnaitei (6 a kl.),
 Domantui Majauskui (III b kl.),
 Andriui Gusčiui (6 b kl.),
 Emilijai Puodžiukaitytei (6 a kl.),
 Saulei Pšibišauskaitei (6 b kl.).

Šventės metu padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis apdovanoti konkurso laureatai:

Vilius Valiušis (6 b kl.),
Greta Baskevičiūtė (II b kl.),
Gabija Giedrytė (IV b kl.),
Ariana Šukytė (5 a kl.),
Erikas Sapiega (I b kl.),
Kamilė Andriulytė (5 a kl.).

Projektas ,,Padėka raštui“ aktualus šiandienos jaunimui. Juk skubėjimo, paviršutiniškumo kupinoje XXI a. pradžioje visuomenė vis mažiau dėmesio skiria dailiam raštui. Neretai rašysena tampa sunkiai įskaitoma, trukdanti be trikdžių komunikuoti ranka rašytu tekstu. Be to, nemažą neigiamą įtaką rašysenai turi ir informacinių technologijų plėtra, kasdienis nuolatinis naudojimas. Vis dažniau mokinių rašyba ne tik neatitinka ortografijos normų (todėl už rašto darbus, įskaitant egzaminų, gaunami prastesni įvertinimai), jaunimo motyvacija rašyti tinkamai yra sumažėjusi. Todėl projekto veiklos ir skatino įvairių klasių mokinius sąmoningiau vertinti rašto, kalbos, knygos svarbą, rašyseną suvokti kaip asmens kultūros požymį.

Linkėtina, kad projekte dalyvavę mokiniai ir ateityje dėtų kasdienes pastangas rašyti gražiau, tobulinti ortografinės rašysenos įgūdžius.

Gabija Giedrytė, IV b klasės gimnazistė,
Birutė Valkiūnienė, mokytoja


Komentarai išjungti.