Kūrybinės veiklos

Kūrybinės veiklos

Kaip smagu pasidžiaugti, kad specialiųjų poreikių mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiose kūrybinėse veiklose taip patirdami džiaugsmo pojūtį bei tobulindami pamokų metu įgytas žinias ir kompetencijas.
Lapkričio mėnesį specialiųjų poreikių turintys mokiniai piešė piešinius parodai „Aš – toks, Tu – kitoks ir pasaulis tampa spalvotas“. Parodos tikslas – minint Tarptautinę tolerancijos dieną (lapkričio 16 d.), surengti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sukurtų darbų parodą. Parodąjau trečius metus organizavo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos” mokykla. Darbelius parodai paruošė net septyni mokiniai. Visi mokiniai apdovanoti padėkomis.
Gruodžio mėnesį vyko respublikinis virtualus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenųkūrybinių (vaizdo) darbų projektas-paroda „Mano Kalėdos – lange“, skirtas Šv. Kalėdų šventeipaminėti. Projekto-parodos, kurį organizavo Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, tikslas- skatinti kurti savitus meno kūrinius – karpinius, išsaugojant ir puoselėjant karpymo išpopieriaus tradicijas. Mūsų gimnazijos keturi mokinukai savo darbeliais papuošė specialiosiospedagogės kabineto langą. Už pastangas mokiniai paskatinti padėkomis.
Gruodžio mėnesį specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbelius virtualiaiparodai „Mano kalėdinė puošmena”. Parodos tikslas – puoselėti specialiųjų ugdymosi poreikiųmokinių, besimokančių bendrojo lavinimo įstaigose gėrį, grožį, gerumą, dalintis Kalėdinešiluma su kitomis bendruomenėmis. Šioje virtualioje parodoje aktyviai dalyvavo pradiniųklasių mokinukai. Mokinius, kurie už dalyvavimą parodoje paskatinti padėkomis.
Mūsų gimnazijos mokinius respublikinėms parodoms ruošė specialioji pedagogė, dailės mokytoja bei pradinių klasių mokytojos.

Specialioji pedagogė Irma Čekanauskaitė

 


Komentarai išjungti.