Projektas „Savaitę mokausi kitaip“

Projektas „Savaitę mokausi kitaip“

Birželio II savaitę jau antrus metus gimnazijoje vyksta praktinių, tiriamųjų, laboratorinių, aktyvių veiklų projektas „Savaitę mokausi kitaip“. Kiekvienai klasei sudaromas atskiras pamokų tvarkaraštis, mokytojai galėjo pasirinkti tinkamas edukacines erdves. Planuotos veiklos gilino mokinių kompetencijas. Pvz. 5 klasių mokiniai:
* Anglų kalbos užsiėmimuose pagilino  komunikavimo kompetenciją;
* Matematikos užsiėmimuose pagilino mokėjimo mokytis  kompetenciją;
* Gamta ir žmogus  užsiėmimuose pagilino  pažinimo kompetenciją;
* Istorijos užsiėmimuose pagilino  socialinę kompetenciją;
* Kūno kultūros užsiėmimuose pagilino   bendradarbiavimo kompetenciją;
* Technologijų užsiėmimuose pagilino  kūrybingumo kompetenciją;
* Šokių užsiėmimuose pagilino  asmeninę kompetenciją.


Komentarai išjungti.