Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Kovo 5 d. gimnazijoje vyko integruota chemijos ir ugdymo karjerai pamoka „Chemijos studijų galimybės“. Į renginį atvyko gimnazijos alumnė Gabija Stašytė. I – IV klasių mokiniai susidomėję klausė Gabijos karjeros istorijos. Baigusi gimnaziją ji įstojo į Vilniaus kolegijos cheminės analizės specialybę ir baigusi ją labai gerais įvertinimais, gavo papildomų kreditų stoti į magistratūros studijas. Metus ji lankė VDU papildomas mikrobiologijos ir biotechnologijos studijas. Tačiau Gabiją labiau sudomino medicininė chemija, todėl dabar ji dirba ir kartu studijuoja šią specialybę LSMU – KTU. Gimnazistams alumnė patarė labai gerai galvoti renkantis profesiją, būti drąsesniems, žingeidiems ir nebijoti iššūkių. Supažindino su studijų reikalavimais ir poreikiais.


Komentarai išjungti.