Konferencija „Iš Panevėžio praeities: miško broliai“

Konferencija „Iš Panevėžio praeities: miško broliai“

Minint Atkurtos Lietuvos 100-ąsias metines mūsų gimnazijoje vyksta projektas „Iš kur mes atėjome“. Įvairių renginių, išvykų metu gimnazistai stengiasi pažinti praeitį. Lapkričio 22 d. Kraštotyros muziejaus organizuotoje konferencijoje „Iš Panevėžio praeities: miško broliai“ dalyvavo būrelis mūsų gimnazijos moksleivių. Konferencijoje, skirtoje aptarti Partizaninio karo, vykusio 1944-1953 m., aktualijas, pranešimus skaitė ne tik Lietuvos istorikai, bet ir svečiai iš Lenkijos ir Latvijos. Buvo įdomu išgirsti skirtingų istorikų mintis apie šį skaudų, bet labai reikšmingą mūsų tautos istorijos puslapį. Moksleiviams labiausiai patiko jauno archeologo Dr. Gedimino Petrausko pranešimas apie vieno partizanų bunkerio archeologinius tyrinėjimus. Džiaugiamės, kad sužinojome naujų faktų ir praplėtėme savo akiratį.


Komentarai išjungti.