Reikalingas matematikos mokytojas

Reikalingas matematikos mokytojas

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui 1 etatu nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Atlyginimo koeficientas priklausys nuo darbo stažo ir turimos mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

1.Kvalifikaciniai reikalavimai:
1.1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, matematikos mokytojo kvalifikacija;
1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
1.3.geras  informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
1.4. gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose;
1.5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
1.6. pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
1.6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
1.6.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
1.6.4. gyvenimo aprašymą;
1.6.5. matematikos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
1.6.6. motyvacinį laišką.

2. Pretendentų pranašumai:
2.1. matematikos mokytojo darbo patirtis;
2.2. gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;
2.3. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

Dokumentų priėmimas vyksta nuotoliniu būdu 2021 m. birželio mėn. 22 – liepos 9 d.
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą rasite Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos tinklalapyje
http://zemkalniogimnazija.lt/index.php/asmens-duomenu-apsauga/

Dokumentai pateikiami:
1.Asmeniškai registruotu laišku atrankos organizatoriui adresu: Smėlynės g. 29, LT-35141 Panevėžys
2. Elektroninio pašto adresu: rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt

Pretendentai, pateikę dokumentus, bus informuojami nurodytu pateiktame prašyme el. paštu.

Pokalbis su pretendentais numatomas 2021 m. liepos 23 d. 10 val.


Komentarai išjungti.