Veiklos sritys

Veiklos sritys

Siekdama individualizuoti mokymą pagal unikalius asmens gebėjimus bei objektyvius visuomenės poreikius, suteikti kuo tvirtesnį gyvenimo ir karjeros startą jaunimui, žengiančiam į šiuolaikinį daugiabriaunį pasaulį, Vytauto Žemkalnio gimnazija formuoja sustiprintą ugdymą tokių sričių:

 • informacinių technologijų,
 • užsienio kalbų,
 • humanitarinės-etnokultūrinės,
 • sveikos gyvensenos.

Maloniai siūlome detaliau susipažinti su šiomis sustiprinto ugdymo sritimis.


Informacinių technologijų

Vertindama puikius auklėtinių pasiekimus miesto, respublikos informacinių technologijų olimpiadose bei sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose IT konkursuose, džiaugdamasi IT mokytojų labai aukšta kvalifikacija, taip pat atsižvelgdama į nuolat didėjantį informacinių technologijų specialistų poreikį bei siekdama suformuoti kuo tvirtesnius šios srities žinių, gebėjimų pagrindus, reikalingus tolimesniems mokslams kolegijose ar universitetuose, gimnazija siūlo mokiniams informacinėms technologijoms skirti daugiau dėmesio ir rinktis sustiprintą informacinių technologijų mokymą, kurio du etapai atrėpia I-II ir II-IV gimnazijos klasių koncentrus:

 • I-II klasių informacinių technologijų kursą sudaro dvi dalys: privalomoji ir pasirenkamoji. Pastaroji – tai mokinio individualiai pasirinkti programavimo pradmenys, kompiuterinės leidybos pradmenys arba tinklalapių kūrimo pradmenys. Šioms pradmenų disciplinoms skiriami atitinkami moduliai. Vieną jų gimnazistas pasirenka savo nuožiūra.
  Privalomosios dalies visi informacinių technologijų srities gimnazistai I-II klasėse mokosi vienodai.Šis I-II klasių ugdymo kursas paruošia gimnazistą išplėstiniam informacinių technologijų kursui bei tolesniam ugdymui(si) pagal individualiai pasirinktą modulį III-IV klasėse.
 • III-IV klasių išplėstinis informacinių technologijų kursas sudaro sąlygas sustiprinti specialiuosius ir individualius IT gebėjimus, pasirengti vidurinio mokslo baigimo IT egzaminui bei studijoms, susijusioms su IT.

Pastaba: III klasės mokiniui, kuris pagrindinėje mokykloje (iki III gimnazijos klasės) nesimokė IT pagal sustiprintą programą (nelankė modulio), sudaromos sąlygos papildomai lankyti išlyginamąjį modulį ir įgyti atitinkamų žinių bei gebėjimų.

Stipresnis IT išmanymas gimnazistui praverčia jau gimnazijos suole. Informacinės technologijos yra integruojamos į projektinę veiklą. I-III klasių gimnazistas kasmet turi pasirinkti po vieno dėstomo dalyko projektinį darbą, jį atlikti, pristatyti, viešai apginti.
Gimnazijoje skatinama informacinių technologijų gebėjimus panaudoti neformaliojo švietimo veiklose. Organizuojant tradicinius mokyklos renginius, pasitelkiamos IT vizualizacijos, kuriamos pačių gimnazistų.


Užsienio kalbų

Šiandienos pasaulyje būtina komunikacija. Nepakeičiama vertybe laikomas užsienio kalbų mokėjimas. Kiekvienoje CV reikalaujama pateikti informacijos apie mokamas užsienio kalbas. Būtent tai sudaro galimybę ir profesinės karjeros sėkmei. Mūsų gimnazijoje Jūsų laukia pačios palankiausios sąlygos pasirinkti bei mokytis, padedant mokytojams, turintiems labai aukštą kvalifikaciją, sukaupusiems ilgametę gerąją pedagoginę patirtį, daugelio pačių populiariausių ir reikalingiausių Europos bei pasaulio kalbų:

 • anglų,
 • vokiečių,
 • prancūzų,
 • švedų,
 • rusų,
 • italų.

Taip pat gimnazijoje galima mokytis lotynų kalbos, kuri neatsiejama nuo medicinos bei akademinio mokslo.


Humanitarinė-etnokoltūrinė

Būtent šią Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos veiklos sritį subrandina ilgametės humanitarinės – kultūrinės tradicijos, puoselėjamos pusę šimtmečio. Gimnazija garsėja tradicinėmis Poezijos pavasario šventėmis, tapusiomis tarptautinio festivalio integralia dalimi. Kasmet į žaliuojantį ir čiulbantį gimnazijos skverą suvažiuoja žinomi poetai ne tik iš šalies, bet ir iš užsienio. Jie susitinka su gimnazistais, pristato savo kūrybą, dalyvauja diskusijose. Tradiciškai renkamas gimnazistų skaitomiausias laureatas iš garsių kūrėjų. Pagal jo kūrybą statomas poezijos spektaklis. Taip pat renkami poetai – laureatai iš mūsų gimnazijos ir Panevėžio apskrities. Dėmesys kuriančiam jaunimui duoda gražių vaisių. Gimnaziją baigė ne vienas plačiai žinomas poetas, rašytojas: Ramutė Skučaitė, Ramūnas Klimas, Jūratė Sučylaitė, Mantas Balakauskas. Pastarojo eilėraščių rinktinė ,,Roma“ pateko į 2016 metų Lietuvos populiariausių poezijos knygų penketuką.
Kasmet švenčiame Lietuvos lakštingalos poetės Salomėjos Nėries gimtadienį. Šventei gimnazistų teatro studija pastato po poezijos spektaklį pagal šios poetės kūrybą.
Dar vienas viešas teatro studijos pasirodymas – tai spektaklis gimnazijos Vardo dienai, kuri minima kasmet kovo mėnesio pradžioje. Didžiuojamės, kad gimnazijai suteiktas ją projektavusio žymaus nepriklausomos Lietuvos architekto Vytauto Žemkalnio vardas. Džiaugiamės ilgamete bičiulyste su architekto šeima bei gimine.
Visada siekiame įsižiūrėti ir įsiklausyti į savo tautos turtus – tiek dvasinės kultūros, tiek materialiosios. Mums rūpi etnokultūra – ir kaip paveldas, ir kaip šiandienos gyvastis. Ja alsuoja jaunatviškas tautinių šokių kolektyvas „Kanapėlė“ – Dainų švenčių nuolatinis dalyvis. Aukšto meninio lygio ansamblis koncertuoja mokykloje, mieste, šalyje. Kasmet jaunieji šokėjai vyksta gastrolių į užsienio šalis. Sėkmingai lietuvių kultūrą propagavo ne tik įvairiose Europos šalyse, bet ir Kanadoje, Turkijoje, Alžyre. Būti ansamblio „Kanapėlė“ šokėju jaunam žmogui ir smagu, ir verta, ir garbinga.
Ansamblis „Kanapėlė“ kas dvejus metus organizuoja vienintelį šalyje festivalį „Gimnazija – gyvoji tautinės kultūros versmė“, į kurį suvažiuoja ir kuriame koncertuoja visi tautinių šokių kolektyvai iš Lietuvos gimnazijų, taip pat svečiai iš užsienio.


Sveika gyvensena

Gimnazijos bendruomenė daug dėmesio skiria sveikai gyvensenai puoselėti. Pradedama vykdyti sveikatingumo programa, integruota į neformalųjį švietimą, klasių vadovų veiklą. Nuo 2017 metų gimnazistai projektinį darbą, privalomą parengti kasmet iš kurios nors vienos pasirinktos dėstomos disciplinos, galės skirti būtent sveikai gyvensenai.
Ypač džiaugiamės aktyvia gimnazijos slaugytojos veikla: pašnekesiais, paskaitomis jaunimui aktualiais sveikatos, higienos klausimais. Periodiškai organizuojami gimnazijos bendruomenės susitikimai su sveikatos priežiūros specialistais, dirbančiais įvairiose miesto sveikatos priežiūros įstaigose.
Kokybišku, sveiku, skaniu maistu garsėja gimnazijos valgykla. Joje nuolat siūloma gimnazistams nemokamai atsigerti citrina paskaninto vandens.
Gimnazija organizuoja daug sporto renginių. Ypač populiarios tradicinės klasių krepšinio komandų varžybos „Žemkalnio krepšinio lyga“. Stengiamės, kad sportas jaunimui teiktų malonumą, todėl siūloma kūno kultūros pamokas individualiai pasirinkti iš trijų galimų profilių: bendrosios kūno kultūros, lengvosios atletikos, kūno dizaino. Aukščiausios kvalifikacijos kūno kultūros mokytojai sukaupta gerąja patirtimi dalinasi su kolegomis Panevėžyje, visoje Lietuvoje.

Skip to content