Priėmimas

Priėmimas

Pakviesti mokytis į 5-ą klasę – š.m. birželio 14 – 18 d.  nuotoliniu būdu  el.paštu  rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt pristato pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją

Pakviesti mokytis į 9-ą (I-ą gimnazijos) klasę (turintys teigiamus metinius įvertinimus) – š.m. birželio mėn. 21 – 30 d.   nuotoliniu būdu  el.paštu  rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt  pristato pagrindinio ugdymo programos I dalies (8-os klasės baigimo) pažymėjimo kopiją.

Laiku nepateikus išsilavinimo pažymėjimo kopijos mokinys iš mokinių sąrašo išbraukiamas, jo vieta neišsaugoma. Dėl svarbių priežasčių negalintys pateikti dokumento nustatytu laiku, informuoja gimnazijos administraciją  elektroniniu paštu  rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt


2021-2022 m. m šie mokiniai kviečiami mokytis Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje:


Informuojame, kad esant sudėtingai COVID-19 paplitimo epidemiologinei situacijai ir siekiant išvengti viruso sukeliamų skaudžių pasekmių,  dokumentai dėl priėmimo į  devintas klases, pirmų, penktų ir vienuoliktų klasių laisvas vietas Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje bus priimami tik nuotoliniu būdu.

Dokumentus galima teikti tik el. paštu rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt nuo 2021 m.  kovo 1 d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai nebus registruojami) iki kovo 31 d., nuo 2021 m. balandžio 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas.

Asmenys, el. paštu išsiuntę prašymus, apie jų gavimą bus informuojami el. paštu.

Patiksliname, kad Mokinių  priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-230, 62 punktas numato, kad ypatingų atvejų (ekstremaliųjų situacijų, karantino ar pan.) laikotarpiu prašymai ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos el.paštu gali būti siunčiami be el.parašo, todėl dabartinėmis sąlygomis siunčiami el.paštu prašymai gali būti pasirašyti arba el.parašu, arba paprastai (pasirašyti ir nuskenuoti).

Primename, kad el. paštu siunčiami tokie dokumentai:

  • Užpildytas, pasirašytas ir nuskenuotas atitinkamos formos prašymas
  • Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) skaitmeninė kopija
  • Esant būtinumui gali būti siunčiami kitų dokumentų (PPT pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo