Biblioteka

Biblioteka

Gimnazijos biblioteką sudaro abonementas ir skaitykla.
Gimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje dirba bibliotekos vedėja Rasa Vrubliauskienė
Skaitytojai aptarnaujami nuo 8:00-16:00 val.


Rekomenduojamos ir privalomos literatūros sąrašas:

2021  metų vasario mėnesį buvo išleistas žurnalo „Rubinaitis“ priedas „Mokiniams rekomenduojamos knygos: 1–10 klasei“, kurį sudarė doc. dr. Kęstutis Urba.
„Vienas iš svarbiausių mano įsitikinimų – kad vaikystėje ir jaunystėje reikia skaityti įvairią literatūrą, visokių tipų knygas, išmėginti įvairias temas“, – teigia dr. Kęstutis Urba.

Taip pat leidinio sudarytojas pabrėžia, kad tai nėra privalomųjų knygų sąrašas, atvirkščiai, šias knygas siūloma, patariama skaityti tiems, kurie nežino, ką skaityti, šiek tiek paklysta tarp didžiulių knygų lentynų ir tikisi pagalbos rankos.
https://www.ibbylietuva.lt/naujienos/skelbiamas-dr-kestucio-urbos-sudarytas-sarasas-mokiniams-rekomenduojamos-knygos-1-10-klasei/
Tad vasarą siūlome skaityti šias mokslininko K.Urbos rekomenduojamas knygas.
Skaitykime, pažinkime, tobulėkime!


Bibliotekos naudojimo taisyklės
Bibliotekos nuostatai
Bibliotekos fondo apskaitos tvarkos aprašas
Bibliotekos veiklos programa
Užsakytų vadovėlių sąrašas 2022 m.


Gimnazijos bibliotekos funkcijos
Gimnazijos biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas.

Gimnazijos bibliotekoje:

biblioteka

 • komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
 • mokyklos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu;
 • ugdomi moksleivių informaciniai gebėjimai – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, sintetinti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius;
 • teikiama pagalba pedagogams įgyvendinant ugdymo planus;
 • mokyklos bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis moksleiviams;
 • teikiamos profesinio informavimo paslaugos interneto technologijų priemonėmis.

Mokyklos bibliotekoje įdiegta ir pilnai naudojama mokyklų bibliotekų kompiuterinė programa – MOBIS. Nuo 2010 metų rugsėjo 1 d. pradėtas elektroninis skaitytojų aptarnavimas.

Bibliotekos fondą sudaro apie 12000 knygų. Bibliotekoje skaito virš 400 skaitytojų. Bibliotekoje esantis leidinių fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.);
 • Mokslo, populiarioji literatūra;
 • Įvairūs serialiniai leidiniai (žurnalai, almanachai);
 • Gimnazistų projektiniai ir tiriamieji darbai, projektinių ir tiriamųjų darbų sąrašas (skaitykloje);
 • Audio, video medžiagos fondas CD ir mokomųjų programų fondas (skaitykloje).

Gimnazijos bibliotekoje esančių knygų rodyklė pagal mokslo sritis:

Bendrieji mokslo ir
kultūros dalykai
Kompiuterija Religija Pedagogika
Etnografija, papročiai,
tautosaka
Ekonomika Matematika Aplinkotyra
Filosofija. Psichologija.
Etika
Fizika Chemija Geologija
Biologijos mokslai Botanika Zoologija Medicina
Inžinerija. Technika Namų ūkis Dailė Muzika
Literatūros mokslas Geografija Istorija Sportas
Siluetų serija. Biografijos Periodika.
Serialiniai leidiniai
CD, DVD Žymių žmonių dovanos

Gimnazijos skaitykla

skaityklos ženklas
Skaityklos ženklas

Gimnazijos skaitykla įsteigta 2001m. mecenatės Aleksandros Kazickienės pagalba.

Skaitykloje nuolatos veikia įvairios teminės, literatūrinės, fotografijų, dailės darbų parodos. Čia vyksta susitikimai su įžymiais žmonėmis, popietės, konkursai.

Skaitykloje galite skaityti:
Žaliąją Lietuvą, Žaliąjį pasaulį, Iliustruotąjį mokslą, Nacionalinę geografiją, Keliones ir pramogas, IQ, Savaitę, Namie ir sode, Ateitį (dovana gimnazijai), Svirtį, Sandravą

Gimnazijos skaitykloje Jūs galite skaityti vietoje ir išsinešti į namus žurnalus:

Gimnazijos skaitykloje galite:

 • Mokytis, ruošti namų darbus
 • Naudotis enciklopedijomis, žodynais, žinynais
 • Kopijuoti
 • Dirbti prie kompiuterio
 • Skenuoti
 • Naudotis Internetu
 • Spausdinti dokumentus
 • Žiūrėti DVD
 • Naudotis mokinių referatais, įvairiais teminiais segtuvais
 • Rengti savo darbelių parodas
 • Skaityti vietoje ir išsinešti į namus periodinę spaudą
 • Turiningai praleisti laisvalaikį
 • Žaisti stalo žaidimus (šaškėmis, šachmatais ir kt.)
 • Grąžinti knygas, paimtas iš gimnazijos bibliotekos
Skip to content