Mokytojai

Mokytojai


Šiuo metu mūsų gimnazijoje dirba šie mokytojai:

 

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Auklėjamoji klasė
Mickuvienė Erika akomponavimas
Adomavičiūtė Irena anglų k
Lukauskienė Audronė anglų k
Venckūnienė Aušra anglų k 5
Vizbarienė Vita anglų k
Juodgudytė Laima  anglų k., švedų k.
Radzevičienė Dalia biologija 7a
Kuzminskas Marijus biologija
Zubienė Vida biologija, chemija  IIa
Rimaitė Violeta chemija  IVb
Žvinakienė Ilona dailė, technologijos
Baltušytė Vaida dailė, technologijos
Leonavičienė Gintarė dailė, technologijos
Jasinskienė Jurga dailė, technologijos
Rapševičienė Kristina dailė, technologijos
Briedienė Jurgita  etika 5
Greviškis Simas fizika
Tvarijonienė Irma fizika
Gediminas Jukna  geografija, fizinis ugdymas
Tamošiūnienė Danguolė  geografija
Astramskienė Jolanta  istorija  7b
Bičkienė Audronė istorija IVa
Lukošiūnas Gintaras istorija I
Janulionienė Edita IT
Vasiliauskas Alfredas IT
Audrius Butautas fizinis ugdymas
Krugiškis Gintautas fizinis ugdymas
Rakutienė Rita fizinis ugdymas
Totilas Artūras  lietuvių k.
Dautartienė Renė  lietuvių k.
Grišiuvienė Asta  lietuvių k.
Majauskienė Rasa  lietuvių k.  6a
Motiejūnienė Sigutė  lietuvių k.
Valkiūnienė Birutė  lietuvių k.
Deveikienė Romualda matematika  IVc
Masilionienė Janė matematika
Valionienė Laima matematika  IIb
Zikarienė Angelė matematika
Putnikė Marta muzika
Karašienė Renata muzika
Vinckienė Asta neformalusis švietimas
Palepšienė Vilma pradinis ugdymas
Satkauskienė Zita pradinis ugdymas  3
Bendžiuvienė Aurelija pradinis ugdymas  2a
Valainienė Loreta pradinis ugdymas 2b
Skukauskienė Diana pradinis ugdymas 1a
Plėtienė Roma pradinis ugdymas 1b
Gataveckaitė Renata psichologija
Adomaitienė Rita  rusų k
Mazarevičienė Irena  rusų k.  IIIb
Mackuvienė Violeta  prancūzų k.
Čekanauskaitė Irma spec.pedagogė/logopedė
Nainienė Kristina šokis
Džiugienė Violeta teatras
Vaičikonis Povilas technologijos
Mulokaitė de Moraes Jurgita tikyba
Černiauskaitė Eglė tikyba
Vaičiulionė Aurelija vokiečių k.  IIIa