Mieli Mokytojai, prieš 10 m. kartu keliavome po Zarasų ir Visagino kraštus. Ar pamenate? Šių metų pavasarį sukanka 20 m., kai baigiau Vytauto Žemkalnio  gimnaziją. Jums, brangieji, iš Širdies tariu AČIŪ. Kad būtų tvirčiau, pridedu atminčiai dailininko Povilo Šiaučiūno sukurtą ex librį. Gero vėjo. Būkim ant šios Žemės, būkim po šiuo Dangumi. Linkėjimai. Jūsų Justas Jasėnas, tas pats gimnazistas, niekur toli nenuėjęs, vis grįžtantis, įsižiūrintis, besidairantis į Gimnazijos rūmus ir sodną, gyvenantis kaimynystėje, visai netoli, tik kitoje tos pačios gatvės pusėje

Kun. Justas Jasėnas
Ekslibris Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija.
Dailininkas Povilas Šiaučiūnas, Panevėžys, 2021 m.
Lino raižinys,75X90

Komentarai išjungti.