Tarptautinė jaunimo stovykla Tirėnų jūros pakrantėje

Tarptautinė jaunimo stovykla Tirėnų jūros pakrantėje

Keturi Vytauto Žemkalnio gimnazijos III-IV klasių gimnazistai – Ugnė Rudenkovaiotė (III b), Samanta Tarailytė (III b), Kostas Viržonis (III a) ir Renaldas Krikščiukaitis (IV b) – liepos mėnesio viduryje atstovavo Panevėžiui ir Lietuvai Europos Sąjungos CERV programos remiamoje tarptautinėje jaunimo stovykloje „Miestų tinklai“, sukvietusioje gimnazijų moksleivius iš Vengrijos, Kipro, Italijos, Lietuvos. Stovyklos renginiai ir veiklos skirtos  Europos pilietiškumo skatinimui, kultūros ir tradicijų mainų programai. Nagrinėti tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo, ES garantuojamų teisių, lyderystės, pilietiškumo, gamtosaugos, santykio su kultūriniu paveldu ir tradicijomis, taip pat kiti jaunimui aktualūs klausimai, dalyvauta sporto varžybose ir turnyre tarp jaunimo delegacijų iš kitų šalių. Mūsų gimnazistai inicijavo Tirėnų jūros pakrantės tvarkymo akciją, į kurią aktyviai įsitraukė visos delegacijos ir kurią jautriai įvertino vietiniai italai.
Lietuvos vakaro metu buvo pristatyta mūsų šalies geografija, istorija, paveldas, muzika, kulinarija bei Panevėžio miestas. Kitų šalių jaunimui papasakotas Palemono mitas, deklaruojantis lietuvių romėnišką kilmę. Pristatyti lietuvių liaudies šokiai. Apsikeista simbolinėmis dovanomis. Visų kraštų atstovams išskirtinai patiko lietuviškas šakotis. Supažindinta su kanklėmis, demonstruotas skambinimas jomis – tokia gimnazistės Marijos iš J. Balčikonio gimnazijos užduotis.
Stovykloje susipažinta su Kipro, Italijos, Vengrijos kultūra, tradicijomis, kulinariniu paveldu. Sėkmingai mokytasi šokti garsųjį ,,Sirtakį“. Susidraugauta su kolegomis iš kitų šalių. Svajota vėl susitikti – aptartos būsimų projektų galimybės.
Stovykla vyko vaizdingoje Tirėnų jūros pakrantėje, Tarkvinijos žemėje – ten, iš kur kilęs paskutinis Romos karalius etruskas Tarkvinijus Superbas, valdęs VI a. antroje pusėje. Tarkvinijos istorija itin sena. Prieš tris tūkstančius metų ji buvo vienas svarbiausių etruskų miestų, daręs didelę įtaką ankstyvosios Romos karalystės raidai, garsėjęs ateities spėjėjais dar keletą amžių po Kr.  Tarkvinijos senamiestis ir dabar nukelia į tolimą praeitį: jame gausu romaninių bažnyčių, tvirtovių, viduramžiškų namų, renesansinių rūmų. Labiausiai Tarkviniją garsina etruskų nekropolis. Jis 2004 metais įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Kapuose išsilaikiusios įspūdingos etruskiškos freskos, siekiančios net IX a. pr. Kr.
Susipažinta su Lacijaus regiono įžymybėmis: UNESCO paveldu (etruskų kapavietės, Bagnoregio, Romos istorinis centras), Orvietu, taip pat Vatikanu. Smagiai pramogauta postmodernių skulptūrų Taroki parke (Groseto provincija).
Pasirengimas stovyklai pareikalavo laiko ir energijos, stovyklos programa bei veiklos buvo gana sudėtingos. Tačiau akivaizdu, kad dalyvauti ir stengtis verta. Suprasta, jog nuoširdus bendravimas, draugiška šypsena padeda įveikti sunkumus, nugalėti nedrąsą, paskatina imtis lyderystės.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Valkiūnienė


Komentarai išjungti.