ALEKSANDROS KALVĖNAITĖS-KAZICKIENĖS ATMINIMO ĮAMŽINIMO IR PREMIJOS KONKURSAS 2023

ALEKSANDROS KALVĖNAITĖS-KAZICKIENĖS ATMINIMO ĮAMŽINIMO IR PREMIJOS KONKURSAS 2023

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje birželio mėnesį vyko Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės ( 1920-2011) atminimo įamžinimo premijos mokiniams konkursas. Jame dalyvavo devyniolika gimnazijos mokinių. Aleksandra Kalvėnaitė-Kazickienė ( 1920-2011) – panevėžietė, Mergaičių gimnazijos (dabartinės Vytauto Žemkalnio gimnazijos) 1937 metų laidos abiturientė. Jos atminimo konkursas šiemet vyksta jau penktą kartą ir tampa gražia tęstine gimnazijos tradicija.
2018-2019 mokslo metais Kazickų šeimos fondas Vytauto Žemkalnio gimnazijoje įsteigė premijas gimnazistams ir mokytojams. Šiais 2023 mokslo metais tęsiamas gražus bendradarbiavimas ir gabiausiems, aktyviausiems gimnazistams yra teikiamos įvairių konkurso kategorijų premijos. Šiemet konkursas vyko 3 nominacijose: Akademinio pažangumo, Vizualiojo meno bei „Tai, kas man gyvenime svarbu“. Konkurso laureatai bus skelbiami rugsėjo 1 dieną.
Konkurso tikslas – skatinti mokinių sąmoningumą, ugdyti gebėjimą išsikelti tikslus, jų siekti ir įsivertinti, išmokti pristatyti savo asmenybę ir pasiekimus visuomenei. Mokiniai turėjo parašyti esė „Mano pasiekimai ir indėlis gimnazijos/miesto bendruomenei“. Kaip ir kasmet šiuose darbuose gimnazistai atskleidė savo talentus, gebėjimus, veiklą ir apie tai rašė žaviai, emocionaliai ir gyvai. Konkurso metu mokiniai yra supažindinami su Kazickų šeimos filantropiniais darbais Lietuvai.
Taip pat buvo renkamas ir „Metų mokytojas 2023“, įvyko pirmasis šio konkurso turas. Daugiausiai mokinių balsų surinko šie mokytojai: anglų kalbos mokytoja Audronė Lukauskienė, lietuvių kalbos mokytoja Asta Grišiuvienė, istorijos mokytojas Gintaras Lukošiūnas, tikybos mokytoja Jurgita Mulokaitė de Moraes, chemijos mokytoja Violeta Rimaitė (pateikta pagal vardo raidės abėcėlę). Džiugu ir prasminga, kad jautriai reaguodami į karo draskomą ir žmonių likimus griaunančią situaciją Ukrainoje šio konkurso laimėtojai nutarė įsteigtą premiją skirti ukrainiečių mokytojai Svitlanai Dielieskie.

Už pagalbą rengiant konkursą nuoširdžiai dėkojame mecenatų Kazickų šeimos fondui, JAV Niujorko skyriaus direktorei Neilai Baumilienei, Vilniaus skyriaus direktorei Agnei Vertelkaitei, visai gimnazijos bendruomenei.

A.Kalvėnaitės-Kazickienės premijos darbo grupė


Komentarai išjungti.
Skip to content