MŪSŲ PRAEITIES DALELĖS SLEPIASI MOKYKLOS MUZIEJUJE

MŪSŲ PRAEITIES DALELĖS SLEPIASI MOKYKLOS MUZIEJUJE

3b klasė kartu su  iš užsienio atvykusiais U1 klasės mokiniais dalyvauja tarptautiniame ikimokyklinio ir pradinio ugdymo projekte ,,Lietuva pasakose, sakmėse, padavimuose”. Projektas skirtas viso pasaulio lietuvių bendruomenėms skatinti vaikų domėjimąsi Lietuvos istorija, paminėti Lietuvos valstybines šventes, vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją.

Sausio 18 dieną 3b klasė kartu su mažaisiais užsieniečiais iš U1 klasės apsilankė mokyklos muziejuje. Visi norėjo nors šiek tiek pajusti senovės dvasią. Istorijos mokytoja Jolanta Astramskienė savo pasakojimu mus nukėlė į XIX–XX a.  amžiaus Lietuvą. Vaikai išgirdo apie to meto lietuvių kasdieninį gyvenimą: kaip žmonės keldavosi pragydus gaidžiams, prausdavosi geldoje šaltu šulinio vandeniu, kaip savo sunkiu darbu prasimanydavo maisto ir drabužių. Mokiniai išsiaiškino, kokiais drabužiais vilkėdavo  senovės lietuviai, iš ko juos siūdavo ir kaip juos prižiūrėdavo. Vaikai labai įdėmiai apžiūrėjo mokyklos muziejuje sukauptus to meto buities daiktus: puodynes, lygintuvus, verpimo ratelius, kultuves, nagines. Lygino savo kasdienybę su to meto vaikų: gal kartais norėtų pasikeisti vietomis?

Mokyklos muziejuje įgytos žinios labai pravers video medžiagos kūrimui apie  XIX–XX a. lietuvių kasdieninį gyvenimą ir iki šių dienų išlikusią legendą „Gedimino sapnas“.

Klasių mokytojos Loreta Valainienė ir Šarūnė Mėlynienė


Komentarai išjungti.