Informacija dėl testavimosi

Informacija dėl testavimosi

Gimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 2 d. vykdomas savanoriškas testavimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) (toliau – COVID-19 liga) įtarti ar diagnozuoti (toliau – testavimas). Tyrimai neatliekami mokiniams, kurie yra paskiepyti ar persirgę COVID-19 liga. Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl vyresnis (-ė) nei 16 metų mokinys (-ė) ar jo (jos) atstovas pagal įstatymą turi teisę atsisakyti jame dalyvauti, o priėmęs (-usi) sprendimą testuotis ir pradėjęs (-usi) gali bet kada iš jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos formos prašymą. Jei sutinkate, kad Jūsų atstovaujamas mokinys dalyvautų testavime, turėsite  pasirašysite sutikimą. Savikontrolės tyrimas atliekamas gimnazijoje greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (kas 3–5 dienas).  Taikant šiuos tyrimo metodus, ėminiai imami iš nosies landų, įkišant tamponėlį ne giliau kaip 1,5–2 cm. Ėminius tyrimui savarankiškai iš nosies landų paima patys mokiniai savarankiškai, prižiūrint klasės vadovui. Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuotas (-a) apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą. Galėsite registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus turėsite pranešti klasės vadovui. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į klasių vadovus

  • Dalyvavimas testavime yra savanoriškas.
  • Bet kada galima pasitraukti iš testavimo, nenurodžius priežasčių.
  • Norint atšaukti sutikimą dalyvauti testavime, raštu apie tai informuojate klasės vadovą.
  • Įsipareigojate laikytis Izoliavimo taisyklių reikalavimų, jei Jums ir / ar Jūsų  atstovaujamam mokiniui reikės izoliuotis.

Komentarai išjungti.