LIETUVIŠKOS KNYGOS KELIAS. VARGO MOKYKLA

LIETUVIŠKOS KNYGOS KELIAS. VARGO MOKYKLA

2b klasės mokiniai  bibliotekoje „Židinys“ dalyvavo  virtualiame renginyje „Lietuviškos knygos kelias. Vargo mokykla“. Vaikai nusikėlė į 1864-1904 metus, kai Lietuva buvo okupuota Rusijos imperijos bei pateko į laikotarpį, kai buvo uždraustos lietuviškos knygos, o jas slapta pradėjo gabenti ir platinti knygnešiai.

Pasižiūrėję interaktyvų muzikinį filmą „Knygnešio kelias“, „keliaudami“ kartu su knygnešiais Jurgiu Bieliniu, vyskupu Motiejumi Valančiumi, Gabriele Petkevičaite – Bite, Juozu Masiuliu, vaikai suprato ne tik kaip veikė knygnešių tinklas, kokiais būdais buvo gabenamos knygos, kaip jos platinamos ir slepiamos, bet ir sužinojo, kas yra „Vargo mokykla“ ir kirilica (graždanka). Antrokai vertė graždankos rašmenimis parašytą tekstą, o pasitikrinę žinias, smagiai žaidė žaidimą „Knygnešiai“, kurio metu turėjo progą patys pasijausti tikrais lietuviškų knygų gabentojais ir platintojais.

Klasės mokytoja Loreta Valainienė


Komentarai išjungti.