Sausio 13-oji

Sausio 13-oji

Sausio 13-oji – svarbi diena mūsų tautai, šaliai. Tą dieną mūsų tėvai ir seneliai ėjo ginti Lietuvos. Žmonės dieną naktį budėjo prie televizijos bokšto, pašto, Seimo rūmų. Žmonių lūpos šnabždėjo:
LAISVĖ,  LAISVĖ, LAISVĖ !
Sukurti laužai šildė žmones. Jie nenujautė, kad raudona laužo liepsna virs raudonu lietuvių pralietu krauju.
Šios dienos niekada nepamiršime ir ji liks mūsų širdyse.

Mantas Padarauskas, 5a klasė


Komentarai išjungti.