Kviečiame mokytis Vytauto Žemkalnio gimnazijoje

Kviečiame mokytis Vytauto Žemkalnio gimnazijoje

2021 m. sausio 5 d. prasideda priėmimas į Vytauto Žemkalnio gimnazijos 1-ąsias ir 5-ąsias klases.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Vytauto Žemkalnio gimnazija ugdo mokinius pagal Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratą.
Humanistinės kultūros ugdymas remiasi požiūriu, kad vaiką reikia pripažinti tokį, koks jis yra, ugdyti jį laisvą, išauklėti harmoningą asmenybę. Meninė veikla Mūsų gimnazijoje visada turėjo gilias tradicijas – pradedant Mergaičių gimnazijos humanitarinėmis tradicijomis, sustiprintu lituanistiniu mokymu, tradicijų, meninių gebėjimų puoselėjimu – baigiant Humanistinės kultūros ugdymu menine veikla dabartiniame Gimnazijos veiklos etape.
Vytauto Žemkalnio gimnazija priima mokinius į 1-as, 5-as, 9-as klases pagal meninius gebėjimus – formuojamos po 2 paralelines klases: viena vizualiojo meno (dailės) ir viena scenos menų (šokio). Kodėl formuojamos tokios klasės?
Šokis yra neatsiejama Vytauto Žemkalnio gimnazijos tradicija. Ansamblis „Kanapėlė“, gyvuojantis daugiau kaip tris dešimtmečius, yra žinomas respublikoje, mieste, užsienyje, pelnęs ne vieną prestižinį apdovanojimą.
Vizualinis menas (dailė) taip pat skatina mokinus kurti, reikšti idėjas per meno prizmę.
Be abejo, sėkmingam kūrybiniam mokinių lavinimui pasitarnauja ir mokytojos – dalykų profesionalės: Kristina Nainienė – šokių mokytoja ekspertė, Ilona Žvinakienė – dailės mokytoja metodininkė, menininkė, dailininkė, užkrečianti ugdytinius „meno dvasia“.
Vytauto Žemkalnio gimnazija kitokia, savita, unikali – tokių respublikoje, vykdančių ugdymą humanistine samprata, yra 5 gimnazijos.
Gimnazijos bendruomenė eina į priekį, turi Viziją, supranta Misiją. Todėl kviečiu mokinius, būsimus 1-okus, 5-okus atvykti į mūsų Gimnaziją. Čia Jums bus saugu, gera, čia mokytojai padės Jums ne tik siekti žinių, bet ir atskleisti savo kūrybinį „aš“.

Direktorius Artūras Totilas


Komentarai išjungti.