meninės raiškos projektas „SKAITAU, IEŠKAU, KURIU!“

meninės raiškos projektas „SKAITAU, IEŠKAU, KURIU!“

Trečiokai dalyvavo Respublikiniame vaikų žodinės ir meninės raiškos projekte „SKAITAU, IEŠKAU, KURIU!“, kurdami savo istorijas pagal A. Jurašiaus „Akmenukų pasakos“. Projekto tikslas – tobulinti vaikų kalbinę ir meninę raišką. Vykdydami įvairias veiklas mokiniai lavino kalbos vaizdingumą, taisyklingumą, raiškumą, mokėsi įvairiomis dailės raiškos priemonėmis pavaizduoti akmenuko istoriją, ugdė socialinį emocinį intelektą ir svarbiausia- puoselėjo bendruomeniškumo jausmą. Vaikai pasivaikščiojimų, kelionių su tėveliais metu paieškojo gražių, ką nors primenančių akmenukų. Patinkantis akmenukas buvo nufotografuotas, sugalvotas jo vardas ir sukuriama ir užrašoma akmenuko istorija.
Įvairiomis dailės raiškos priemonėmis (piešiama, tapoma, aplikuojama ir kt.) sukurta akmenuko istorijos iliustracija, kurioje pavaizduotas akmenukas ar atspindimas jausmas. Iliustracija nufotografuota. Šių 3 B klasės mokinių: Gustės Rutkauskaitės, Faustos Bruneikaitės, Luknės Pratkutės, Donato Keniausio, Kosto Jurevičiaus, Gyčio Janulio, Tajaus Ruko, Ados Valiušytės darbai iškeliavo į Respublikinio vaikų žodinės ir meninės raiškos projekto „SKAITAU, IEŠKAU, KURIU!“ konkursą. Projekto organizatoriai – Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras surengs virtualią kūrybinių darbų parodą, o istorijas sukels į virtualią knygą, kuria pasidalins su projekto dalyviais.

Klasės mokytoja Zita Satkauskienė


Komentarai išjungti.