Projektas „Stiprus ir sveikas emociškai“

Projektas „Stiprus ir sveikas emociškai“

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektas, finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Projekto tikslas – suteikti paaugliams galimybę geriau pažinti save, kaip asmenybę, pažinti ir suprasti kitus, padėti paaugliams išmokti valdyti baimes, probleminį elgesį, depresijas, ugdyti pasitikėjimą savimi.
Psichikos sveikata yra sudėtinė asmens sveikatos dalis, lemianti žmogaus gebėjimą pažinti pasaulį, bendrauti, išreikšti savo jausmus. Psichikos sveikata labai svarbi moksleivio  vystymuisi, gerai moksleivio savijautai jį supančioje aplinkoje, jo santykiui ir bendravimui su bendraamžiais ir suaugusiais, jo mąstysenos formavimuisi, sėkmingam mokymuisi, atsispyrimui žalingiems įpročiams. Moksleiviai savo pasaulyje susiduria su patyčiomis, bejėgiškumu, nesaugumu, depresija ir daugeliu kitų neigiamų jausmų ir emocijų.
Spalio 8 d. mūsų gimnazijoje paskaitą skaitė PPT psichologė Rasa Praninskienė.
Paskaitoje dalyvavo ir lektorei dėkojo IA klasės mokiniai, klasės vadovė Vida Zubienė.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Angelė Čebatoriūnienė


Komentarai išjungti.