Žygis partizanų takais

Žygis partizanų takais

2019 –ieji metai paskelbti Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio – Vytauto atminimo metais. Taip pat šiemet minime 1949 metų vasario 16 d. paskelbtos Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Deklaracijos septyniasdešimtmetį. Norėdami įsimintiniau paminėti šias sukaktis, rudeniškai gražią rugsėjo 19-ąją, būrys gimnazijos trečiokų ir keletas antrokų, kartu su istorijos mokytojais Jolanta Astramskiene, Audrone Bičkiene ir Gintaru Lukošiūnu, išsiruošė į žygį partizanų takais. Mūsų tikslas buvo aplankyti Radviliškio rajone Minaičių kaime esantį bunkerį, kuriame ir buvo paskelbta LLKS 1949 metų vasario 16-osios Deklaracija. Paskutiniuosius penkis kilometrus nuo Balandiškio kaime esančios partizanų rėmėjų Sajų sodybos iki Minaičių bunkerio visi nužingsniavome pėsčiomis. Minaičių kaime mūsų jau laukė muziejininkė, kuri parodė dabar rekonstruotą garsųjį bunkerį ir papasakojo autentiškus sodybos šeimininkų dukros prisiminimus. Buvo įdomu pamatyti skurdžią partizanų buitį ir kartu žavėtis šių žmonių dvasios stiprybe bei atsidavimu savo Tėvynei Lietuvai. Minaičiuose 1949 metų vasario mėnesio 2- 22 dienomis vyko slaptas Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas. Vos kelių kvadratinių metrų bunkeryje gyveno, bendrą pasipriešinimą sovietinei santvarkai organizavo ir Lietuvos ateitį strategavo aštuoni vadai: Jonas Žemaitis –Vytautas, Adolfas Ramanauskas- Vanagas, Juozas Šibaila- Merainis, Petras Bartkus- Žadgaila, Aleksandras Grybinas- Faustas, Leonardas Grigonis- Užpalis, Vytautas Gužas- Kardas, Bronius Liesys- Naktis. Visų jų likimai buvo tragiški. Tikimės, kad laisvę, kurią taip brangino partizanai ir dėl jos aukojo savo gyvybes, mokės vertinti dabartinė jaunoji Lietuvos karta.


Komentarai išjungti.