Džiugi žinia iš tolimosios Australijos

Džiugi žinia iš tolimosios Australijos

Gabrys D.Žemkalnis ir Venta Richer, vykdydami tėvų Danutės ir Gabrieliaus Žemkalnių testamentą, perdavė Vytauto Žemkalnio gimnazijai 5000 AUD (Australijos dolerių), kurie būtų skirti gabiausiems, geriausiems gimnazijos moksleiviams kiekvienais metais, skiriant po 400 AUD.
Gimnazijos bendruomenė dėkinga Danutės ir Gabrieliaus Žemkalnių sūnui ir dukrai už tėvų valios vykdymą ir prisidėjimą prie mokinių gebėjimų skatinimo, prie gimnazijos įvaizdžio didinimo.


Komentarai išjungti.