Reikalingas pradinių klasių mokytojas

Reikalingas pradinių klasių mokytojas

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
Dokumentų priėmimas 2019 m. sausio mėn. 21 – 24 d. 8.00 – 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.)
Prašymo forma
Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1.Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Smėlynės g. 29, Panevėžys
2. Siųsti elektroninio pašto adresu: rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.
Pokalbis numatomas 2019 m. sausio 28 d. 15.00 val. 

1.Kvalifikaciniai reikalavimai:
1.1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
1.3.geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
1.4. gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose;
1.5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
1.6. pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.6.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
1.6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
1.6.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
1.6.4. gyvenimo aprašymą;
1.6.5. pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
1.6.6. motyvacinį laišką.
2. Pretendentų pranašumai:
2.1. pradinių klasių mokytojo darbo patirtis;
2.2. gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;
2.3. gebėjimas rengti projektus, įtraukti mokinius į meninę (scenos menų (šokio) ar vizualiojo meno (dailės)) veiklą;
2.4. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
2.5. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

Atlyginimo koeficientas priklausys nuo darbo stažo ir turimos mokytojo kvalifikacinės kategorijos.


Komentarai išjungti.