Pagal
Mėnuo: sausio 2019

Reikalingas pradinių klasių mokytojas

Reikalingas pradinių klasių mokytojas

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
Dokumentų priėmimas 2019 m. sausio mėn. 21 – 24 d. 8.00 – 16.30 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.)
Prašymo forma
Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1.Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Smėlynės g. 29, Panevėžys
2. Siųsti elektroninio pašto adresu: rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.
Pokalbis numatomas 2019 m. sausio 28 d. 15.00 val. 

1.Kvalifikaciniai reikalavimai:
1.1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
1.3.geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;

Daugiau Daugiau