Kūrybai skirtas mėnuo

Kūrybai skirtas mėnuo


Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija lapkritį tradiciškai mini savo mokytojos, poetės Salomėjos Nėries gimtadienį – šįkart jau 114-ąjį. Ta proga visą mėnesį gimnazijos 5-12 klasių mokinių kūrybinei raiškai puoselėti vykdomas projektas ,,Lapkritis – kūrybos mėnuo“. Mokytojos lituanistės Rasa Majauskienė, Regina Kazakevičiūtė, Birutė Valkiūnienė, Renė Dautartienė, Sigutė Motiejūnienė susitelkia į humanistinį mokinių ugdymą menine veikla, mokinių saviraiškos skatinimą.
„Kūrybai skirtas mėnuo – tai galimybė atskleisti jaunimo meninius sugebėjimus, suburti bendruomenę į kultūrą orientuotam bendravimui ir bendradarbiavimui. Salomėjos Nėries eilės šiuolaikinį jaunimą įkvepia kurti dailės bei žodines-vaizdines iliustracijas, apmąstyti jaunystės, meilės, žydėjimo temas, dalyvauti kūrybinėse eiliavimo dirbtuvėse, raiškiojo skaitymo konkurse, interaktyvioje pažintinėje ekskursijoje, ir tai tik dalis šventinio mėnesio renginių,“ – pasakoja projekto vadovė mokytoja Asta Grišiuvienė. Padėkos ir dovanos įteiktos aktyviausiems, sėkmingiausiems projekto dalyviams: IVd klasei – už polėkį pažinti, keliauti, kurti, Va klasei – už žodinę-vaizdinę poezijos interpretaciją, II klasių gimnazistams Domantui Majauskui, Sigitai Ulianskaitei, Anželikai Lincevičiūtei, Gretai Salikaitei, Godai Budavičiūtei, Deimantei Kanaporytei – už menines poezijos interpretacijas, III klasės gimnazistams Ginui Bukauskui, Deividui Gudui, Gabijai Giedrytei – už kūrybinius bandymus.
Gimnazijos bendruomenė įvairias meno rūšis – retoriką, muziką, scenografiją, teatrą – į visumą sulydė šventiniame Salomėjai Nėriai skirtame minėjime „Aukso žuvys po ledu“, kurį vainikavo gimnazistų teatro trupės poetinė impresija ,,Senelės pasaka“.
Spektaklio atrama – po paties pavadinimo Nėries eilėraštis, sukurtas 1937 sausio 2 dieną laiko virsmu alsuojančiame šventiniame Paryžiuje.„Nėra trumpo teksto, kaip nėra ir vaikiško teksto,“ – teigia teatro trupės vadovė Violeta Džiugienė.
Anot mokytojos, įspūdį daro tai, kad Nėris iš Europos kultūros šerdies šventiniu metu žvilgsnį perkelia į šaltą lietuviškos žiemos vakarą, atgaivindama daugybę tautosakos personažų, sukurdama gimtuosiuose namuose besirutuliojantį žaismingą keleto kartų pašnekesį, inspiruojanti vaizduotę, dvasines, kūrybines galias.
Šios Vytauto Žemkalnio gimnazijoje išsiskleidžia ir penktos klasės mokinių meninių herbariumų paroda „Rudens saulė“ (vadovė mokytoja Vaida Baltušytė), jaunųjų dailininkų paroda mansardos galerijoje (vadovė mokytoja Ilona Žvinakienė).
Rudenį gamta sustingsta, artėja sniego, ledo laikas – turintis galią sušvisti kūrybos, jaukumo, bendrystės spalvomis.


Komentarai išjungti.