A. Kazickienės premijos konkursas

A. Kazickienės premijos konkursas

Mokiniai rugsėjo mėnesio 10-21 dienomis kviečiami pateikti paraiškas ir kandidatuoti į konkursą ne daugiau kaip dviem iš penkių premijoms gauti. Kandidatas turi išsikelti metinius tikslus, o gegužės 20-31 dienomis įsivertinti pasiekimus.
– Pasiekimams įsivertinti pateikiamas 500-1000 žodžių apimties rašinys „Mano pasiekimai ir indėlis gimnazijos/miesto bendruomenei”
– Pridedami priedai: mokymosi ar pažangumo suvestinė, laimėjimų įvairiuose konkursuose rezultatai, rekomendacijos.
– Pridedamas 250-500 žodžių rašinys „Ko galėčiau pasimokyti iš p. Aleksandros Kazickienės“.
– Pasiekimų ir laimėjimų pažymėjimai turi būti gauti per šiuos mokslo metus (rugsėjo 1 d. -gegužės 25 d.)

Bendra metinė Mokinių Premijų suma yra 3000 eurų. Tiek merginoms, tiek vaikinams gali būti įteiktos 5 skirtingos 300 eurų vertės premijos.


Komentarai išjungti.