Kelionė į Rygą

Kelionė į Rygą

Šeštadienio rytą „Kanapėlės“ šokėjėliai vieni degdami didžiuliu noru, o kiti žiovaudami patrukė Rygos pusėn, į Rygos lietuvių mokyklą.
Važiuodami gėrėjomės žydinčiomis Lietuvos ir Latvijos pakelėmis.
Ryga mus pasitiko draugiškai ir šiltai. Buvo smagu aplankyti Latvijos sostinę ir joje esančią nedidelę Lietuvos salelę – lietuvių mokyklą.
Šokome, stebėjome, kaip šoka kiti, vaišinomės skanumynais, linksminomės diskotekoje.
Kai privažiavome Panevėžį, daugelis ištarėme: „Visur gerai, bet namie – geriausia“.

Vestina Mažuknaitė ir Julius Povilonis 3d klasė


Komentarai išjungti.