Tu- mažutė, tu telpi visa
Į Čiurlionio karalių delnus…
Tu- riekelė duonos kasdieninės
Ant pasaulio vaišių pilno stalo…

Tiktai mūsų meilėj – tu didžiulė.
Mūsų delnuose – tu nesudeginama.
Mūsų ilgesy – brangiausia pasaka.
Mūsų akyse tu – saulės kraštas.
(J. Degutytė)

Visą Vytauto Žemkalnio gimnazijos bendruomenę sveikiname su iškilia Lietuvai diena – Vasario 16-ąja! Tegu ši šventė, Lietuvos Atkurtos Nepriklausomybės 100-metis, suburia naujiems darbams, gražioms idėjoms Tėvynės, žmogaus, bendruomenės labui. Švęsdami Lietuvos Gimtadienį, palinkėkime sau, Vinco Kudirkos žodžiais, doros ir teisybės, kūrybos ir polėkio, vienybės ir saulės šviesos!
Tegul mūsų širdyse visad skamba Laisvės daina ir išdidžiai plazda Meilės Lietuvai vėliava!


Komentarai išjungti.