Vilniaus lietuvių konferencijos 100

Vilniaus lietuvių konferencijos 100

Rugsėjo 20 dieną PVŽG mokytojos Regina Kazakevičiūtė ir Rasa Majauskienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje, skirtoje 1917 m. Vilniaus lietuvių konferencijos 100.
Vilniaus konferencija – lietuvių politikų su Vokietijos parama organizuotas lietuvių delegatų suvažiavimas Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18–rugsėjo 22 d., kuris numatė nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą, Steigiamojo Seimo sušaukimą bei įkūrė Lietuvos Tarybą. Dalyvauti konferencijoje galėjo tik lietuviai ar save laiką lietuviais. Vilniaus konferencija tad buvo tik lietuvių kviestinis suvažiavimas. Į konferenciją buvo sukviesta 264 žmonės, atvyko 214. Posėdžiai vyko nuo rugsėjo 18 ligi 22 d. už uždarų durų, nedalyvaujant jokiam okupacinės valdžios atstovui. Rezoliucijos buvo priimtos beveik vienbalsiai. Vilniaus konferencijos nutarimas:
• Išrinkti 20–ties žmonių valdančią tarybą.
• Atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę.
• Sostinę įkurti Vilniuje.
• Tolimesnę valstybės ateitį svarstyti Steigiamajame Seime.
• Lietuva užmegs ryšius su Vokietija.

Šia proga Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio sumanymu į šventinę konferenciją LR seimo rūmų Kovo 11-osios Akto salėje pakviesti šalies mokyklų bendruomenių, archyvarų, muziejininkų, bibliotekininkų, jaunimo atstovai. Jie kartu su valstybės politikais turėjo galimybę išklausyti pranešimų, kuriuos perskaitė prof. dr. Antanas Kulakauskas, ambasadorius, prof. dr. Alfonsas Eidintas, dr. Artūras Svarauskas, dėstyt. Andrius Grodis. Rasa Zozaitė perskaitė pranešimą, kurio bendraautoris – prof. dr. Liudas Mažylis. Taip pat Seimo Pirmininkas V. Pranckietis pirmasis pasirašė knygoje „Pasižadėjimas Lietuvai“, kurioje parašyti savąjį moralinį įsipareigojimą pakvietė kiekvieną Lietuvą mylintį žmogų. Pasižadėjimą Lietuvai pasirašė ir jaunieji choristai, ir profesorius Vytautas Lansbergis.


Komentarai išjungti.