Knygnešių diena

Knygnešių dienaKas gi vis dėlto yra knygnešys? Anot mūsų kalbininkų, šis žodis jau tuo nepaprastas, kad jo faktiškai neįmanoma
išversti į kitas kalbas. Jį galima išreikšti keliais žodžiais arba nupasakoti. Taip yra todėl, kad knygnešys atsirado sulig
lietuvių spaudos draudimu (1864-1904 m.). Tokio reiškinio kitos tautos neturėjo.
Kovo 16-ąją švenčiama Knygnešio diena. Kodėl būtent ši diena skirta knygnešiams pagerbti? Šią dieną gimė Jurgis Bielinis, Šiaurės Lietuvos knygnešys, daug prisidėjęs, kad būtų išsaugota lietuvių kalba, spaudos draudimo metais iš Prūsų žemių nešęs lietuvišką žodį į Lietuvą. Jis sakė: „Nebijoti sakyti tiesą ir nešti šviesą, kad Lietuvoj nebūtų tamsu“. Tad ši diena skirta paminėti tuos drąsius žmones, kurie nepaisydami pavojų, į Lietuvą gabeno uždraustą lietuvišką spaudą.
http://bibliotekasantaros.blogspot.com/


Komentarai išjungti.