Priėmimas

Priėmimas

Pasikeitė mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka:
Centralizuotas priėmimas į pirmąsias ir trečiąsias gimnazijų klases vykdomas Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Topolių al. 12) nuo sausio 25 d. iki vasario 28 d. (I etapas); nuo kovo 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas (II etapas) pagal prašymo gavimo datą ir laiką. Mokiniui keičiant gimnaziją per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamas pirmąsias klases mokinius priima pačios gimnazijos.

Pateikiami dokumentai:
1. Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija.
2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma 027-1/a) arba galiojančio iki einamųjų metų gruodžio 31 d. kopija.
3. Pažyma apie I pusmečio ar trimestro mokymosi pasiekimus (į Juozo Balčikonio gimnaziją).
4. Pažymėjimas (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) ir jo kopiją.
5. 2 fotonuotraukos (3×4, pateikiama į mokyklą iki rugsėjo 1 d.).

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos priėmimas į gimnazijos klases vyksta pagal Panevėžio m. nustatytą priėmimo tvarką www.panevezys.lt

Direktoriaus kreipimasis į gimnazistus: čia tikrai gera …


Komentarai išjungti.